Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2019-12-12
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

         

Månad

Flygplats

Skåne län

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

201901

2 500

137 734

28 322

168 556

201902

2 635

136 445

28 569

167 649

201903

3 452

158 832

32 548

194 832

201904

3 287

163 038

30 728

197 053

201905

4 375

195 943

36 414

236 732

201906

3 655

184 995

33 344

221 994

201907

1 688

155 209

27 214

184 111

201908

2 896

182 144

32 473

217 513

201909

4 692

189 045

35 888

229 625

201910

4 345

178 143

37 128

219 616

201911

3 920

154 050

35 394

193 364

201912

 

 

 

 

2019 Totalt

37 445

1 835 578

358 022

2 231 045

         

Månad

Flygplats

Skåne län

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

201801

1 863

156 072

27 668

185 603

201802

2 329

152 278

30 258

184 865

201803

2 673

176 637

33 440

212 750

201804

2 616

187 310

34 541

224 467

201805

3 040

197 013

40 372

240 425

201806

1 690

188 012

34 517

224 219

201807

7

179 285

27 285

206 577

201808

913

197 200

34 535

232 648

201809

3 821

198 737

36 666

239 224

201810

3 733

192 793

38 613

235 139

201811

3 653

170 020

36 874

210 547

201812

2 525

152 559

28 381

183 465

2018 Totalt

28 863

2 147 916

403 150

2 579 929

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta