Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Bjuv 39,1 27,0 33,3
Bromölla 48,7 27,5 36,7
Burlöv 63,0 42,6 54,3
Båstad 46,0 32,8 39,4
Eslöv 46,6 39,1 42,6
Helsingborg 52,8 45,1 49,0
Hässleholm 44,7 35,5 40,1
Höganäs 60,0 37,0 48,5
Hörby 45,6 27,3 38,4
Höör 55,4 35,6 46,0
Klippan 43,1 17,6 30,7
Kristianstad 50,1 35,0 43,3
Kävlinge 58,5 41,5 50,2
Landskrona 61,1 38,3 51,1
Lomma 72,1 61,9 66,8
Lund 64,6 67,7 66,1
Malmö 59,0 50,9 55,2
Osby 42,9 37,9 40,4
Perstorp 53,3 24,1 39,0
Simrishamn 44,4 13,2 31,2
Sjöbo 38,2 16,3 28,6
Skurup 40,0 13,3 27,7
Staffanstorp 51,4 37,5 44,6
Svalöv 44,1 41,5 43,0
Svedala 41,0 47,9 44,6
Tomelilla 43,5 20,4 31,0
Trelleborg 50,6 38,7 44,4
Vellinge 57,6 48,4 53,2
Ystad 41,5 30,6 35,9
Åstorp 53,6 36,8 44,4
Ängelholm 52,8 33,1 43,4
Örkelljunga 44,7 30,6 38,6
Östra Göinge 37,7 22,9 30,7
Skåne län 53,5 42,3 48,1
Riket 50,7 38,9 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Bjuv 27,4 25,2 30,5 26,6 38,9 31,3 30,5 33,6 33,6 36,9 33,3
Bromölla 43,3 41,1 32,0 36,0 43,8 46,9 26,2 33,1 33,1 47,2 36,7
Burlöv 43,0 37,9 46,2 50,5 56,9 41,8 44,8 49,7 49,7 51,2 54,3
Båstad 35,7 41,5 45,7 39,4 42,2 49,4 42,4 37,5 37,5 40,5 39,4
Eslöv 38,2 40,1 45,9 45,7 50,5 39,4 47,2 45,3 45,3 40,9 42,6
Helsingborg 38,4 38,8 40,9 41,5 47,6 45,0 45,0 42,1 42,1 46,6 49,0
Hässleholm 32,7 35,4 38,7 43,1 44,0 44,6 40,9 45,1 45,1 42,3 40,1
Höganäs 41,5 46,9 45,7 54,9 46,4 50,6 42,7 50,8 50,8 55,1 48,5
Hörby 43,4 35,0 34,0 34,3 37,3 29,7 33,8 26,6 26,6 31,0 38,4
Höör 36,2 37,1 40,1 41,8 48,9 43,4 44,5 42,3 42,3 47,7 46,0
Klippan 39,7 32,0 32,9 38,7 35,8 44,2 36,6 34,3 34,3 41,1 30,7
Kristianstad 41,5 40,4 42,8 44,7 41,9 43,2 41,1 43,1 43,1 44,8 43,3
Kävlinge 41,0 47,1 34,7 39,8 46,3 40,3 44,2 37,2 37,2 43,0 50,2
Landskrona 38,6 40,4 44,7 38,0 46,4 40,7 39,6 35,9 35,9 52,5 51,1
Lomma 59,2 59,7 60,5 66,2 58,6 60,4 59,5 57,1 57,1 64,8 66,8
Lund 64,9 66,0 68,5 68,2 64,7 65,5 62,1 63,1 63,1 65,2 66,1
Malmö 45,4 46,2 46,3 46,8 49,5 50,9 49,7 50,3 50,3 57,3 55,2
Osby 38,1 34,8 41,8 35,7 45,5 41,7 35,9 35,1 35,1 37,4 40,4
Perstorp 40,9 30,5 35,4 44,0 39,4 37,1 28,6 37,7 37,7 45,3 39,0
Simrishamn 42,2 40,8 39,4 43,6 43,4 34,6 47,1 33,6 33,6 34,8 31,2
Sjöbo 32,0 34,9 35,2 36,3 32,9 31,3 30,6 33,7 33,7 33,3 28,6
Skurup 37,4 25,7 32,0 34,6 36,8 36,9 40,6 34,5 34,5 35,6 27,7
Staffanstorp 47,3 44,9 49,4 47,5 49,6 49,8 39,8 42,3 42,3 44,7 44,6
Svalöv 41,2 36,0 32,2 41,3 43,9 33,6 30,4 33,5 33,5 39,5 43,0
Svedala 34,9 40,6 37,5 42,5 34,4 43,5 40,1 40,9 40,9 37,5 44,6
Tomelilla 29,3 29,9 39,3 27,5 28,6 33,7 35,2 25,0 25,0 31,4 31,0
Trelleborg 30,0 39,5 35,3 38,9 39,8 43,0 38,9 38,6 38,6 44,3 44,4
Vellinge 45,4 52,3 47,0 52,4 53,8 45,9 47,1 52,4 52,4 51,7 53,2
Ystad 36,5 41,8 32,9 39,2 40,5 39,3 38,1 42,1 42,1 28,9 35,9
Åstorp 32,6 30,4 37,6 36,2 39,3 42,7 39,3 40,8 40,8 36,4 44,4
Ängelholm 38,9 41,1 44,1 41,5 45,6 45,2 40,0 41,9 41,9 45,6 43,4
Örkelljunga 35,5 31,1 27,5 37,2 41,0 41,5 30,8 40,0 40,0 39,2 38,6
Östra Göinge 34,2 34,5 33,3 36,7 34,3 29,0 32,4 28,7 28,7 29,4 30,7
Skåne län 42,5 43,3 44,1 45,4 47,1 46,1 44,4 44,6 44,6 48,2 48,1
Riket 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,2 45,1 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/2005=100

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Bjuv 100 92 111 97 142 114 111 123 123 135 122
Bromölla 100 95 74 83 101 108 61 76 76 109 85
Burlöv 100 88 107 118 132 97 104 116 116 119 126
Båstad 100 116 128 110 118 138 119 105 105 113 110
Eslöv 100 105 120 120 132 103 123 118 118 107 111
Helsingborg 100 101 107 108 124 117 117 110 110 121 128
Hässleholm 100 108 118 132 135 136 125 138 138 129 123
Höganäs 100 113 110 132 112 122 103 122 122 133 117
Hörby 100 81 78 79 86 68 78 61 61 72 88
Höör 100 102 111 115 135 120 123 117 117 132 127
Klippan 100 81 83 98 90 111 92 86 86 104 77
Kristianstad 100 97 103 108 101 104 99 104 104 108 104
Kävlinge 100 115 85 97 113 98 108 91 91 105 122
Landskrona 100 105 116 98 120 106 102 93 93 136 132
Lomma 100 101 102 112 99 102 101 97 97 109 113
Lund 100 102 106 105 100 101 96 97 97 100 102
Malmö 100 102 102 103 109 112 110 111 111 126 122
Osby 100 91 110 94 119 110 94 92 92 98 106
Perstorp 100 75 87 108 96 91 70 92 92 111 95
Simrishamn 100 97 93 103 103 82 112 80 80 83 74
Sjöbo 100 109 110 113 103 98 95 105 105 104 89
Skurup 100 69 86 93 98 99 108 92 92 95 74
Staffanstorp 100 95 104 100 105 105 84 89 89 95 94
Svalöv 100 87 78 100 107 81 74 81 81 96 104
Svedala 100 116 107 122 99 125 115 117 117 107 128
Tomelilla 100 102 134 94 98 115 120 85 85 107 106
Trelleborg 100 132 118 130 133 143 130 129 129 148 148
Vellinge 100 115 104 115 118 101 104 115 115 114 117
Ystad 100 115 90 107 111 108 104 115 115 79 98
Åstorp 100 93 115 111 121 131 121 125 125 112 136
Ängelholm 100 106 113 107 117 116 103 108 108 117 112
Örkelljunga 100 88 77 105 115 117 87 113 113 110 109
Östra Göinge 100 101 97 107 100 85 95 84 84 86 90
Skåne län 100 102 104 107 111 108 105 105 105 113 113
Riket 100 100 104 107 110 105 104 103 103 110 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta