Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Skåne län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

29 271

11,8

18 314

18,0

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

53 851

21,7

20 623

20,2

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

65 962

26,6

14 819

14,5

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

39 326

15,9

14 992

14,7

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

54 152

21,9

21 025

20,6

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

3 913

1,6

2 097

2,1

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

1 170

0,5

10 124

9,9

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

247 645

100

101 994

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Skåne län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

16 641

6,8

18 739

18,7

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

42 018

17,2

16 519

16,5

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

57 775

23,7

14 478

14,5

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

40 160

16,5

14 453

14,5

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

83 657

34,3

27 159

27,2

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

2 794

1,1

1 634

1,6

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

836

0,3

7 014

7,0

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

243 881

100

99 996

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta