Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2019-12-11
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Bjuv

0

0

.

.

.

.

.

Bromölla

15

15

.

.

100,0

.

.

Burlöv

0

0

.

.

.

.

.

Båstad

92

88

67

21

95,7

76,1

23,9

Eslöv

112

98

.

.

87,5

.

.

Helsingborg

1 980

1 848

1 262

586

93,3

68,3

31,7

Hässleholm

397

351

.

.

88,4

.

.

Höganäs

120

110

.

.

91,7

.

.

Hörby

4

0

.

.

0,0

.

.

Höör

2

0

.

.

0,0

.

.

Klippan

273

254

.

178

93,0

.

70,1

Kristianstad

1 049

928

490

438

88,5

52,8

47,2

Kävlinge

0

0

.

.

.

.

.

Landskrona

103

90

.

.

87,4

.

.

Lomma

0

0

.

.

.

.

.

Lund

2 481

2 355

1 965

390

94,9

83,4

16,6

Malmö

2 685

2 338

1 802

536

87,1

77,1

22,9

Osby

120

113

.

.

94,2

.

.

Perstorp

30

30

.

.

100,0

.

.

Simrishamn

72

64

.

.

88,9

.

.

Sjöbo

56

47

.

.

83,9

.

.

Skurup

36

34

.

.

94,4

.

.

Staffanstorp

11

9

.

.

81,8

.

.

Svalöv

99

90

.

.

90,9

.

.

Svedala

65

52

.

27

80,0

.

51,9

Tomelilla

66

65

.

.

98,5

.

.

Trelleborg

282

238

.

.

84,4

.

.

Vellinge

231

231

.

.

100,0

.

.

Ystad

418

359

204

155

85,9

56,8

43,2

Åstorp

0

0

.

.

.

.

.

Ängelholm

314

290

.

.

92,4

.

.

Örkelljunga

31

28

.

.

90,3

.

.

Östra Göinge

0

0

.

.

.

.

.

Skåne län

11 144

10 129

7 085

3 044

90,9

69,9

30,1

Riket

84 360

76 847

53 169

23 678

91,1

69,2

30,8

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjuv . . . . . .
Bromölla 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Burlöv . . . . . .
Båstad 69,2 84,4 73,5 75,0 75,3 76,1
Eslöv 41,1 48,9 57,3 51,0 . .
Helsingborg 66,8 67,5 66,4 68,6 70,0 68,3
Hässleholm 58,5 60,4 60,8 64,7 . .
Höganäs 84,7 84,1 84,9 88,6 . .
Hörby 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Höör 0,0 .. .. .. . .
Klippan 41,0 39,8 38,5 33,6 . .
Kristianstad 56,2 55,9 54,8 57,3 54,9 52,8
Kävlinge 0,0 . . . . .
Landskrona 56,3 63,6 63,9 58,4 . .
Lomma . . . . . .
Lund 79,7 81,6 82,5 83,2 81,0 83,4
Malmö 76,4 75,2 79,4 76,4 77,0 77,1
Osby 35,5 46,0 45,5 54,9 . .
Perstorp 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Simrishamn 81,8 0,0 0,0 78,9 . .
Sjöbo 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Skurup 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Staffanstorp 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Svalöv 9,7 10,3 13,0 7,0 . .
Svedala 28,6 47,7 54,8 53,4 . .
Tomelilla 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Trelleborg 57,9 55,7 60,4 65,2 . .
Vellinge 100,0 100,0 .. 100,0 . .
Ystad 45,3 49,5 56,1 49,1 48,7 56,8
Åstorp . . . . . .
Ängelholm 63,1 62,3 69,7 66,1 . .
Örkelljunga 68,2 79,3 68,2 55,6 . .
Östra Göinge 9,5 . . . . .
Skåne län 66,4 67,4 69,4 69,6 70,0 69,9
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjuv 100 . . . . .
Bromölla 100 . . . . .
Burlöv 100 . . . . .
Båstad 100 122 106 108 109 110
Eslöv 100 119 139 124 . .
Helsingborg 100 101 99 103 105 102
Hässleholm 100 103 104 111 . .
Höganäs 100 99 100 105 . .
Hörby 100 . . . . .
Höör 100 . . . . .
Klippan 100 97 94 82 . .
Kristianstad 100 100 98 102 98 94
Kävlinge 100 . . . . .
Landskrona 100 113 114 104 . .
Lomma 100 . . . . .
Lund 100 102 104 104 102 105
Malmö 100 98 104 100 101 101
Osby 100 130 128 155 . .
Perstorp 100 . . . . .
Simrishamn 100 0 0 96 . .
Sjöbo 100 . . . . .
Skurup 100 . . . . .
Staffanstorp 100 . . . . .
Svalöv 100 106 134 72 . .
Svedala 100 167 192 187 . .
Tomelilla 100 . . . . .
Trelleborg 100 96 104 113 . .
Vellinge 100 100 .. 100 . .
Ystad 100 109 124 108 107 125
Åstorp 100 . . . . .
Ängelholm 100 99 110 105 . .
Örkelljunga 100 116 100 81 . .
Östra Göinge 100 . . . . .
Skåne län 100 102 104 105 105 105
Riket 100 102 103 104 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta