Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Antal förvärvsarbetande 1993-f…

Antal förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram analys

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2017

             

Södermanlands län

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1993

46 789

49 064

9 825

4 973

4 852

105 678

1994

46 266

50 521

9 907

4 771

5 136

106 694

1995

45 856

51 207

9 611

4 385

5 226

106 674

1996

45 759

51 404

8 598

3 919

4 679

105 761

1997

45 354

51 669

8 385

3 805

4 580

105 408

1998

46 093

52 379

9 385

4 439

4 946

107 857

1999

46 717

52 981

8 937

4 067

4 870

108 635

2000

47 557

53 918

9 993

4 520

5 473

111 468

2001

48 793

54 548

10 153

4 847

5 306

113 494

2002

49 155

55 238

10 698

5 192

5 506

115 091

2003

49 292

54 935

10 091

4 846

5 245

114 318

2004

49 772

55 212

10 166

4 796

5 370

115 150

2005

50 035

55 084

10 415

4 854

5 561

115 534

2006

50 819

55 784

11 502

5 456

6 046

118 105

2007

51 339

56 674

12 220

5 784

6 436

120 233

2008

51 490

56 458

12 479

5 773

6 706

120 427

2009

49 825

53 959

10 746

5 254

5 492

114 530

2010

50 539

54 440

12 259

5 802

6 457

117 238

2011

50 922

55 208

12 727

5 777

6 950

118 857

2012

50 913

54 991

13 011

6 233

6 778

118 915

2013

51 082

55 189

13 289

6 462

6 827

119 560

2014

51 497

55 151

12 898

6 304

6 594

119 546

2015

52 093

55 854

13 045

6 400

6 645

120 992

2016

52 921

57 001

13 361

6 609

6 752

123 283

2017

53 618

57 926

13 673

6 592

7 081

125 217

             

Riket

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1993

1 643 912

1 680 561

345 981

176 504

169 477

3 670 454

1994

1 638 797

1 732 422

358 124

177 633

180 491

3 729 343

1995

1 641 329

1 769 079

363 726

174 827

188 899

3 774 134

1996

1 647 575

1 776 557

337 100

162 121

174 979

3 761 232

1997

1 634 543

1 783 573

326 163

154 675

171 488

3 744 279

1998

1 668 561

1 821 166

359 494

173 461

186 033

3 849 221

1999

1 698 620

1 854 670

353 571

168 234

185 337

3 906 861

2000

1 727 771

1 892 503

390 275

184 976

205 299

4 010 549

2001

1 761 599

1 907 039

382 093

187 687

194 406

4 050 731

2002

1 770 819

1 922 551

391 095

193 885

197 210

4 084 465

2003

1 766 504

1 910 214

372 198

182 224

189 974

4 048 916

2004

1 788 649

1 934 453

375 344

180 823

194 521

4 098 446

2005

1 796 984

1 937 516

373 474

178 588

194 886

4 107 974

2006

1 825 503

1 969 264

411 863

198 801

213 062

4 206 630

2007

1 849 430

2 006 012

443 566

214 473

229 093

4 299 008

2008

1 854 090

2 005 095

447 146

213 835

233 311

4 306 331

2009

1 812 464

1 946 545

400 519

198 948

201 571

4 159 528

2010

1 844 610

1 971 268

449 899

220 387

229 512

4 265 777

2011

1 865 678

2 002 401

458 682

216 810

241 872

4 326 761

2012

1 880 739

2 011 071

475 538

233 729

241 809

4 367 348

2013

1 889 587

2 021 670

478 749

237 630

241 119

4 390 006

2014

1 913 394

2 038 966

472 031

232 214

239 817

4 424 391

2015

1 943 420

2 070 317

480 036

237 669