Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

När man räknar samma både öppet arbetslösa samt de som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 2018 är andelen högst i Flens kommun med 13,9 procent. Lägst är andelen i Trosa kommun, 3,9 procent. Genomsnittet för Södermanlands län är 9,5 procent och för hela riket 7,0 procent.

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2018

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Eskilstuna

2 934

5,9

3 145

6,3

6 080

12,1

Flen

473

6,7

511

7,2

984

13,9

Gnesta

123

2,4

114

2,2

238

4,6

Katrineholm

705

4,5

836

5,4

1 541

9,9

Nyköping

945

3,6

1 024

3,9

1 969

7,5

Oxelösund

235

4,3

345

6,4

580

10,7

Strängnäs

513

3,1

472

2,8

985

5,9

Trosa

108

1,8

124

2,1

232

3,9

Vingåker

173

4,3

198

4,9

371

9,2

Södermanlands län

6 210

4,6

6 769

5,0

12 979

9,5

Riket

185 710

3,8

161 594

3,3

347 303

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta