Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
288 097 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2017-01-16
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Södermanlands län till övriga län i riket 2015. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 6 253 10 334 16 587
Västmanlands län 872 1 529 2 401
Östergötlands län 631 1 070 1 701
Örebro län 193 401 594
Västra Götalands län 148 382 530
Uppsala län 167 324 491
Skåne län 86 199 285
Dalarnas län 39 106 145
Jönköpings län 35 80 115
Gävleborgs län 27 75 102
Hallands län 19 80 99
Värmlands län 18 54 72
Kalmar län 23 42 65
Västernorrlands län 26 37 63
Norrbottens län 12 48 60
Västerbottens län 14 41 55
Jämtlands län 15 30 45
Kronobergs län 11 23 34
Gotlands län 10 19 29
Blekinge län 10 17 27
Totalt 8 609 14 891 23 500

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta