Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa 18-24 år

Öppet arbetslösa 18-24 år

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 18-24 år. Årsmedeltal 2018

Kommun/Region Antal Andel (%)
Eskilstuna 335 6,0
Flen 57 7,8
Gnesta 12 2,4
Katrineholm 96 5,3
Nyköping 113 3,9
Oxelösund 26 4,7
Strängnäs 66 4,1
Trosa 9 1,4
Vingåker 25 5,3
Södermanlands län 739 5,0
Riket 21 882 4,1

Öppet arbetslösa 18-24 år, årsmedeltal 2008-2018

         

År

Antal arbetslösa, 18-24 år

Andel öppet arbetslösa 18-24 år (%)

Södermalands län

Riket

Södermanlands län

Riket

2008

1 120

29 942

8,8

6,7

2009

1 836

29 942

12,0

9,0

2010

1 472

41 898

9,3

7,9

2011

1 319

37 078

9,5

7,7

2012

1 464

39 612

9,3

7,4

2013

1 367

38 303

8,5

7,0

2014

1 289

34 238

8,0

6,2

2015

1 097

30 080

6,9

5,5

2016

1 030

26 497

6,8

5,0

2017

868

24 255

5,8

4,6

2018

739

21 882

5,0

4,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 18-24 år, 2008-2018. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa 18-24 år. Index år 2008=100

Södermanlands län

Riket

2008

100

100

2009

164

100

2010

131

140

2011

118

124

2012

131

132

2013

122

128

2014

115

114

2015

98

100

2016

92

88

2017

77

81

2018

66

73

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta