Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Som helhet har Södermanlands län en befolkningsstruktur där andelen äldre är större än genomsnittet för riket. Men betraktar man kommunerna separat finns stora skillnader. Högsta andelen 65 år och äldre i befolkningen har Oxelösunds kommun där 27,9 procent är ålderspensionärer. Lägst andel har Eskilstuna med 19,7 procent. I genomsnitt är 22,5 procent i länet och 20 procent i riket 65 år eller äldre.

Andel 65 år och äldre av befolkningen 2019

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Eskilstuna 19,7
Flen 27,5
Gnesta 23,4
Katrineholm 23,0
Nyköping 23,8
Oxelösund 27,9
Strängnäs 22,5
Trosa 24,4
Vingåker 26,3
Södermanlands län 22,5
Riket 20,0
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2008-2019

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 18,0 18,4 18,8 19,0 19,3 19,5 19,6 19,8 19,7 19,7 19,6 19,7
Flen 22,4 22,9 23,7 24,6 25,3 25,8 26,4 26,6 26,7 27,0 27,5 27,5
Gnesta 18,1 18,8 19,6 20,6 21,1 21,6 22,1 22,6 22,7 22,9 23,3 23,4
Katrineholm 20,5 20,7 21,2 21,5 21,9 22,2 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 23,0
Nyköping 20,8 21,4 21,8 22,3 22,7 23,1 23,4 23,6 23,7 23,6 23,7 23,8
Oxelösund 24,2 25,0 25,8 26,6 27,3 27,4 27,5 27,6 27,5 27,6 27,7 27,9
Strängnäs 18,2 18,8 19,5 20,0 20,8 21,3 21,8 22,1 22,2 22,5 22,6 22,5
Trosa 17,4 18,5 19,3 20,3 21,2 21,9 23,0 23,7 24,1 24,3 24,4 24,4
Vingåker 21,0 21,6 22,5 23,3 24,5 24,9 25,4 25,6 25,6 25,8 26,1 26,3
Södermanlands län 19,5 20,0 20,5 20,9 21,4 21,8 22,1 22,3 22,3 22,4 22,5 22,5
Riket 17,8 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2008-2019 Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 100 102 104 105 107 108 109 110 109 109 109 109
Flen 100 102 106 110 113 115 118 119 119 121 123 123
Gnesta 100 104 109 114 117 119 122 125 126 127 129 129
Katrineholm 100 101 104 105 107 108 109 110 111 111 111 112
Nyköping 100 103 105 107 109 111 113 114 114 114 114 115
Oxelösund 100 104 107 110 113 113 114 114 114 114 114 115
Strängnäs 100 103 107 110 114 117 120 122 122 124 125 124
Trosa 100 106 111 117 121 126 132 136 138 139 140 140
Vingåker 100 103 107 111 117 119 121 122 122 123 124 125
Södermanlands län 100 103 105 108 110 112 113 115 115 115 115 116
Riket 100 102 104 106 108 109 109 111 111 112 112 113

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta