Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Som helhet har Södermanlands län en befolkningsstruktur där andelen äldre är större än genomsnittet för riket. Men betraktar man kommunerna separat finns stora skillnader. Högsta andelen 65 år och äldre i befolkningen har Oxelösunds kommun där 27,7 procent är ålderspensionärer. Lägst andel har Eskilstuna med 19,6 procent. I genomsnitt är 22,5 procent i länet och 19,9 procent i riket 65 år eller äldre.

Andel 65 år och äldre av befolkningen 2018

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Eskilstuna 19,6
Flen 27,5
Gnesta 23,3
Katrineholm 22,8
Nyköping 23,7
Oxelösund 27,7
Strängnäs 22,6
Trosa 24,4
Vingåker 26,1
Södermanlands län 22,5
Riket 19,9
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2007-2018

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 17,9 18,0 18,4 18,8 19,0 19,3 19,5 19,6 19,8 19,7 19,7 19,6
Flen 21,9 22,4 22,9 23,7 24,6 25,3 25,8 26,4 26,6 26,7 27,0 27,5
Gnesta 17,6 18,1 18,8 19,6 20,6 21,1 21,6 22,1 22,6 22,7 22,9 23,3
Katrineholm 20,3 20,5 20,7 21,2 21,5 21,9 22,2 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8
Nyköping 20,4 20,8 21,4 21,8 22,3 22,7 23,1 23,4 23,6 23,7 23,6 23,7
Oxelösund 23,3 24,2 25,0 25,8 26,6 27,3 27,4 27,5 27,6 27,5 27,6 27,7
Strängnäs 17,7 18,2 18,8 19,5 20,0 20,8 21,3 21,8 22,1 22,2 22,5 22,6
Trosa 16,9 17,4 18,5 19,3 20,3 21,2 21,9 23,0 23,7 24,1 24,3 24,4
Vingåker 20,5 21,0 21,6 22,5 23,3 24,5 24,9 25,4 25,6 25,6 25,8 26,1
Södermanlands län 19,2 19,5 20,0 20,5 20,9 21,4 21,8 22,1 22,3 22,3 22,4 22,5
Riket 17,5 17,8 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,6 19,8 19,8 19,8 19,9
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2007-2018 Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 101 103 105 106 108 109 110 110 110 110 109
Flen 100 102 105 108 112 115 118 120 121 122 123 125
Gnesta 100 103 107 112 117 120 123 125 129 129 130 132
Katrineholm 100 101 102 105 106 108 109 110 111 112 112 112
Nyköping 100 102 105 107 109 111 113 115 116 116 116 116
Oxelösund 100 104 108 111 114 117 118 118 119 118 118 119
Strängnäs 100 102 106 110 113 117 120 123 125 125 127 128
Trosa 100 103 109 114 120 125 130 136 140 142 144 144
Vingåker 100 102 105 110 113 119 122 124 125 125 126 127
Södermanlands län 100 102 104 107 109 112 114 115 116 117 117 117
Riket 100 101 103 105 107 109 111 112 113 113 113 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta