Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Andelen barn 0-15 år i Södermanlands län är 19,4 procent av befolkningen. Högsta andelen barn i befolkningen återfinns i Eskilstuna kommun, 20 procent. Lägsta andelen, 17,9 procent finns i Oxelösunds och Flens kommun. Genomsnittet för riket är 18,9 procent.

Andel barn 0-15 år av befolkningen 2019

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Eskilstuna 20,0
Flen 17,9
Gnesta 19,8
Katrineholm 19,6
Nyköping 19,0
Oxelösund 17,9
Strängnäs 19,8
Trosa 19,3
Vingåker 18,2
Södermanlands län 19,4
Riket 18,9
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2008-2019

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 18,0 16,7 18,0 18,1 18,3 18,6 19,0 19,2 19,5 19,7 19,9 20,0
Flen 17,6 15,9 17,1 17,3 17,1 17,2 17,3 17,5 18,0 18,2 18,2 17,9
Gnesta 19,1 17,4 18,9 18,5 18,5 18,7 19,1 19,3 19,6 20,0 20,0 19,8
Katrineholm 17,6 16,3 17,4 17,3 17,5 18,0 18,4 18,6 18,9 19,2 19,3 19,6
Nyköping 17,6 16,2 17,5 17,4 17,5 17,8 18,0 18,3 18,6 18,8 19,0 19,0
Oxelösund 15,2 13,8 14,7 14,6 14,7 15,0 15,5 15,9 16,5 17,3 17,9 17,9
Strängnäs 19,3 17,9 19,1 19,2 19,3 19,5 19,5 19,6 19,7 19,7 19,7 19,8
Trosa 20,0 17,9 19,2 19,0 19,0 18,9 18,9 18,8 19,1 19,3 19,1 19,3
Vingåker 18,2 16,1 17,1 16,9 16,9 17,3 17,4 17,6 18,0 18,5 18,6 18,2
Södermanlands län 18,0 16,6 17,8 17,8 17,9 18,2 18,5 18,7 19,0 19,2 19,4 19,4
Riket 18,0 16,6 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2008-2019. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 100 93 100 101 102 104 106 107 109 110 111 111
Flen 100 90 97 98 97 98 98 99 102 103 103 102
Gnesta 100 91 99 97 97 98 100 101 103 105 105 104
Katrineholm 100 92 99 98 99 103 105 106 107 109 110 112
Nyköping 100 92 99 99 100 101 102 104 106 107 108 108
Oxelösund 100 91 97 96 97 99 102 105 109 114 118 118
Strängnäs 100 92 99 99 100 101 101 101 102 102 102 102
Trosa 100 90 96 95 95 95 95 94 96 97 96 96
Vingåker 100 88 94 93 93 95 96 97 99 102 102 100
Södermanlands län 100 92 99 99 100 101 103 104 106 107 108 108
Riket 100 92 99 99 100 101 102 103 104 105 105 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta