Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Andelen barn 0-15 år i Södermanlands län är 19,2 procent av befolkningen. Högsta andelen barn i befolkningen återfinns i Gnesta kommun, 20 procent. Lägsta andelen, 17,9 procent finns i Oxelösunds kommun. Genomsnittet för riket är 18,9 procent.

Andel barn 0-15 år av befolkningen 2018

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Eskilstuna 19,9
Flen 18,2
Gnesta 20,0
Katrineholm 19,3
Nyköping 19,0
Oxelösund 17,9
Strängnäs 19,7
Trosa 19,1
Vingåker 18,6
Södermanlands län 19,4
Riket 18,9
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 17,9 18,0 16,7 18,0 18,1 18,3 18,6 19,0 19,2 19,5 19,7 19,9
Flen 17,9 17,6 15,9 17,1 17,3 17,1 17,2 17,3 17,5 18,0 18,2 18,2
Gnesta 19,4 19,1 17,4 18,9 18,5 18,5 18,7 19,1 19,3 19,6 20,0 20,0
Katrineholm 17,8 17,6 16,3 17,4 17,3 17,5 18,0 18,4 18,6 18,9 19,2 19,3
Nyköping 17,8 17,6 16,2 17,5 17,4 17,5 17,8 18,0 18,3 18,6 18,8 19,0
Oxelösund 15,5 15,2 13,8 14,7 14,6 14,7 15,0 15,5 15,9 16,5 17,3 17,9
Strängnäs 19,6 19,3 17,9 19,1 19,2 19,3 19,5 19,5 19,6 19,7 19,7 19,7
Trosa 20,3 20,0 17,9 19,2 19,0 19,0 18,9 18,9 18,8 19,1 19,3 19,1
Vingåker 18,9 18,2 16,1 17,1 16,9 16,9 17,3 17,4 17,6 18,0 18,5 18,6
Södermanlands län 18,2 18,0 16,6 17,8 17,8 17,9 18,2 18,5 18,7 19,0 19,2 19,4
Riket 18,2 18,0 16,6 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 100 94 101 101 102 104 106 108 109 110 111
Flen 100 98 89 95 96 95 96 97 98 101 101 102
Gnesta 100 98 90 97 95 95 96 99 99 101 103 103
Katrineholm 100 99 91 98 97 98 101 103 104 106 108 108
Nyköping 100 99 91 98 98 99 100 101 103 104 106 107
Oxelösund 100 98 89 94 94 95 97 100 103 106 111 115
Strängnäs 100 99 91 97 98 98 100 100 100 100 101 100
Trosa 100 99 88 94 94 94 93 93 93 94 95 94
Vingåker 100 96 85 91 90 90 91 92 93 95 98 99
Södermanlands län 100 99 91 98 98 99 100 102 103 105 106 107
Riket 100 99 91 98 98 98 100 101 102 103 104 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta