Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under de senaste 25 åren har den största befolkningstillväxten i länet skett i Trosa kommun som ökat 36,3 procent. Den största minskningarna har skett i Vingåker kommun som minskat 8,7procent.
Södermanlands län som helhet ökade 14,5 procent under tidsperioden. Genomsnittet för riket är en ökning med 17,1 procent.

Förändring av folkmängden under 25 år, 1994-2019

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1994-2019

1994

2019

Antal        

Procent

Eskilstuna

89 761

106 859

17 098

19,0

Flen

17 470

16 585

-885

-5,1

Gnesta

9 774

11 365

1 591

16,3

Katrineholm

33 410

34 755

1 345

4,0

Nyköping

48 674

56 591

7 917

16,3

Oxelösund

12 030

11 983

-47

-0,4

Strängnäs

28 607

36 544

7 937

27,7

Trosa

10 084

13 747

3 663

36,3

Vingåker

9 983

9 111

-872

-8,7

Södermanlands län

259 793

297 540

37 747

14,5

Riket

8 816 381

10 327 589

1 511 208

17,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta