Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under de senaste 25 åren har den största befolkningstillväxten i länet skett i Trosa kommun som ökat 33,4 procent. Den största minskningarna har skett i Vingåker kommun som minskat 8,1procent.
Södermanlands län som helhet ökade 13,7 procent under tidsperioden. Genomsnittet för riket är en ökning med 17 procent.

Förändring av folkmängden under 25 år, 1993-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1993-2018

1993

2018            

Antal        

Procent

Eskilstuna

89 850

105 924

16 074

17,9

Flen

17 440

16 705

-735

-4,2

Gnesta

9 648

11 237

1 589

16,5

Katrineholm

33 252

34 550

1 298

3,9

Nyköping

48 340

56 011

7 671

15,9

Oxelösund

12 325

12 062

-263

-2,1

Strängnäs

28 424

35 761

7 337

25,8

Trosa

9 977

13 309

3 332

33,4

Vingåker

9 943

9 136

-807

-8,1

Södermanlands län

259 199

294 695

35 496

13,7

Riket

8 745 109

10 230 185

1 485 076

17,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta