Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
288 097 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2017-02-24
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2016-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Eskilstuna

20 229

11 448

26 093

25 499

20 415

103 684

Flen

3 034

1 661

3 246

4 391

4 498

16 830

Gnesta

2 134

941

2 516

2 803

2 467

10 861

Katrineholm

6 365

3 586

7 662

8 481

7 628

33 722

Nyköping

10 189

5 421

12 802

13 492

13 020

54 924

Oxelösund

1 969

1 037

2 600

3 034

3 281

11 921

Strängnäs

6 801

3 258

7 881

8 980

7 689

34 609

Trosa

2 379

1 168

2 642

3 263

2 995

12 447

Vingåker

1 642

947

1 755

2 427

2 328

9 099

Södermanlands län

54 742

29 467

67 197

72 370

64 321

288 097

Riket

1 865 886

1 064 899

2 617 996

2 469 515

1 976 857

9 995 153

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Eskilstuna

19,5

11,0

25,2

24,6

19,7

100

Flen

18,0

9,9

19,3

26,1

26,7

100

Gnesta

19,6

8,7

23,2

25,8

22,7

100

Katrineholm

18,9

10,6

22,7

25,1

22,6

100

Nyköping

18,6

9,9

23,3

24,6

23,7

100

Oxelösund

16,5

8,7

21,8

25,5

27,5

100

Strängnäs

19,7

9,4

22,8

25,9

22,2

100

Trosa

19,1

9,4

21,2

26,2

24,1

100

Vingåker

18,0

10,4

19,3

26,7

25,6

100

Södermanlands län

19,0

10,2

23,3

25,1

22,3

100

Riket

18,7

10,7

26,2

24,7

19,8

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta