Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 76, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 76 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2019

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Eskilstuna 47 526 59 333 80,1
Flen 8 370 8 215 101,9
Gnesta 5 419 5 946 91,1
Katrineholm 16 455 18 300 89,9
Nyköping 26 741 29 850 89,6
Oxelösund 5 925 6 058 97,8
Strängnäs 17 177 19 367 88,7
Trosa 6 632 7 115 93,2
Vingåker 4 528 4 583 98,8
Södermanlands län 138 773 158 767 87,4
Riket 4 469 097 5 858 492 76,3
Demografisk försörjningskvot 2009-2019

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 72,8 73,1 73,6 74,6 75,3 76,5 77,4 78,0 79,1 79,8 80,1
Flen 86,1 87,1 89,9 90,4 92,4 94,1 95,8 98,3 100,3 102,7 101,9
Gnesta 78,9 80,4 81,2 81,4 82,1 83,2 84,3 85,4 88,1 90,5 91,1
Katrineholm 80,6 80,5 79,8 80,4 82,1 83,2 84,2 85,6 87,4 88,9 89,9
Nyköping 79,6 80,3 81,1 82,3 83,2 84,3 85,6 86,8 87,7 88,9 89,6
Oxelösund 82,7 84,0 85,5 87,4 88,1 88,6 89,2 90,9 93,1 96,6 97,8
Strängnäs 78,3 79,6 80,7 82,1 83,2 84,5 85,4 86,2 87,7 88,6 88,7
Trosa 78,9 81,2 82,7 83,8 84,8 87,0 89,1 90,4 91,9 92,7 93,2
Vingåker 84,1 85,2 85,8 88,8 90,7 92,5 92,3 93,1 97,1 99,0 98,8
Södermanlands län 77,7 78,3 79,0 80,1 81,1 82,3 83,3 84,4 85,8 87,0 87,4
Riket 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 100 100 101 102 103 105 106 107 109 110 110
Flen 100 101 104 105 107 109 111 114 116 119 118
Gnesta 100 102 103 103 104 105 107 108 112 115 116
Katrineholm 100 100 99 100 102 103 105 106 108 110 112
Nyköping 100 101 102 103 105 106 108 109 110 112 113
Oxelösund 100 102 103 106 107 107 108 110 113 117 118
Strängnäs 100 102 103 105 106 108 109 110 112 113 113
Trosa 100 103 105 106 107 110 113 115 116 117 118
Vingåker 100 101 102 106 108 110 110 111 116 118 118
Södermanlands län 100 101 102 103 104 106 107 109 111 112 113
Riket 100 100 101 102 102 103 104 105 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta