Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2019 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Eskilstuna 27,9 72,1
Flen 26,9 73,1
Gnesta 32,2 67,8
Katrineholm 26,4 73,6
Nyköping 29,7 70,3
Oxelösund 28,5 71,5
Strängnäs 30,2 69,8
Trosa 36,2 63,8
Vingåker 25,4 74,6
Södermanlands län 28,7 71,3
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2009-2019. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 22,3 21,6 21,2 22,1 22,1 22,3 23,6 24,1 25,8 27,7 27,9
Flen 22,7 21,5 18,9 20,2 20,3 20,4 20,7 22,9 21,0 25,6 26,9
Gnesta 24,5 26,8 24,9 26,6 25,3 27,5 26,7 26,1 28,6 32,2 32,2
Katrineholm 21,1 22,5 21,6 21,6 20,9 20,3 22,1 22,2 23,1 24,6 26,4
Nyköping 23,6 23,7 23,7 24,4 25,2 25,7 25,9 25,2 27,1 29,1 29,7
Oxelösund 20,4 22,4 23,1 24,6 29,0 25,5 25,4 25,7 26,1 26,6 28,5
Strängnäs 24,4 25,7 24,7 26,1 26,0 25,6 27,6 28,5 29,3 30,8 30,2
Trosa 23,5 23,3 24,2 25,2 27,7 26,0 27,8 30,5 29,4 30,9 36,2
Vingåker 18,9 25,7 24,6 24,4 20,2 18,7 20,5 22,9 24,5 21,8 25,4
Södermanlands län 22,7 23,0 22,4 23,2 23,4 23,2 24,3 24,8 26,0 27,9 28,7
Riket 22,3 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 100 97 95 99 99 100 106 108 116 124 125
Flen 100 95 83 89 89 90 91 101 93 113 119
Gnesta 100 109 102 109 103 112 109 107 117 132 132
Katrineholm 100 106 102 102 99 96 104 105 109 116 125
Nyköping 100 100 100 103 107 109 110 107 115 123 126
Oxelösund 100 110 113 121 142 125 124 126 128 131 140
Strängnäs 100 106 101 107 107 105 113 117 120 127 124
Trosa 100 99 103 107 118 111 118 130 125 131 154
Vingåker 100 136 130 129 107 99 108 122 130 115 135
Södermanlands län 100 102 99 103 103 103 107 109 115 123 127
Riket 100 104 106 110 111 112 117 121 125 132 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta