Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Av de 3 129 som invandrade till Södermanlands län under 2018 var 16,7 procent syrier, 13,6 procent svenskar och 10,6 procent afganer. 56,6 procent av de 785 personer som utvandrade från Södermanlands län hade svenskt medborgarskap och 6,8 procent var finländare.

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Södermanlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Södermanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Syrien

522

16,7

10,5

 

Sverige

444

56,6

48,7

Sverige

427

13,6

13,7

 

Finland

53

6,8

4,3

Afghanistan

331

10,6

7,3

 

Polen

32

4,1

3,7

Irak

219

7,0

3,0

 

Tyskland

20

2,5

2,9

Eritrea

192

6,1

2,9

 

Somalia

18

2,3

0,4

Somalia

142

4,5

2,1

 

Rumänien

16

2,0

1,1

Europa utom EU28 och Norden

114

3,6

7,5

 

Nordamerika

16

2,0

1,9

Iran

81

2,6

1,9

 

Norge

13

1,7

3,1

Polen

57

1,8

2,9

 

Syrien

13

1,7

0,8

Finland

54

1,7

1,9

 

Irak

11

1,4

0,9

Storbritannien och Nordirland

43

1,4

1,6

 

Storbritannien och Nordirland

10

1,3

1,6

Kina

37

1,2

2,2

 

Danmark

8

1,0

3,6

Nordamerika

36

1,2

1,9

 

Europa utom EU28 och Norden

6

0,8

2,3

Norge

32

1,0

1,5

 

Island

5

0,6

0,8

Indien

31

1,0

5,5

 

Afghanistan

3

0,4

0,2

Rumänien

27

0,9

1,7

 

Eritrea

2

0,3

0,1

Sydamerika

27

0,9

1,5

 

Sydamerika

2

0,3

0,9

Tyskland

14

0,4

1,8

 

Kina

2

0,3

2,0

Danmark

10

0,3

1,4

 

Indien

1

0

3,5

Oceanien

5

0,2

0,3

 

Oceanien

1

0

0,5

Island

2

0,1

0,4

 

Iran

0

0

0,5

Statslös

36

1,2

1,5

 

Statslös

1

0

0,2

Okänt

11

0,4

0,3

 

Okänt

3

0

0,2

Övriga

679

21,7

24,7

 

Övriga

105

13

15,8

Samtliga                                  

3 129

100,0

100,0

 

Samtliga                                    

785

100

100,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta