Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2020-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Av de 2 313 som invandrade till Södermanlands län under 2019 var 11 procent syrier, 17,4 procent svenskar och 9,9 procent afganer. 56,6 procent av de 556 personer som utvandrade från Södermanlands län hade svenskt medborgarskap och 6,0 procent var finländare.

Invandrare och utvandrare 2019 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Södermanlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Södermanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

403

17,4

15,2

 

Sverige

556

57,2

47,0

Syrien

254

11,0

5,2

 

Finland

58

6,0

4,0

Afghanistan

230

9,9

6,8

 

Polen

43

4,4

4,2

Eritrea

151

6,5

3,3

 

Nordamerika

26

2,7

2,0

Europa utom EU28 och Norden

149

6,4

8,4

 

Tyskland

25

2,6

3,2

Irak

111

4,8

2,4

 

Storbritannien och Nordirland

16

1,6

2,0

Finland

50

2,2

1,9

 

Europa utom EU28 och Norden

15

1,5

2,3

Polen

47

2,0

2,7

 

Danmark

11

1,1

3,7

Iran

40

1,7

2,0

 

Norge

11

1,1

2,7

Sydamerika

37

1,6

1,8

 

Irak

11

1,1

1,0

Nordamerika

34

1,5

2,2

 

Syrien

11

1,1

0,7

Norge

29

1,3

1,6

 

Kina

7

0,7

1,7

Indien

27

1,2

6,4

 

Rumänien

6

0,6

1,3

Rumänien

22

1,0

1,7

 

Eritrea

4

0,4

0,1

Pakistan

22

1,0

2,7

 

Island

3

0,3

0,9

Storbritannien och Nordirland

21

0,9

1,6

 

Sydamerika

2

0,2

0,9

Kina

19

0,8

2,4

 

Iran

2

0,2

0,5

Tyskland

16

0,7

2,1

 

Pakistan

2

0,2

0,5

Danmark

11

0,5

1,6

 

Oceanien

1

0

0,4

Oceanien

5

0,2

0,3

 

Afghanistan

0

0

0,1

Island

2

0,1

0,4

 

Indien

0

0

4,1

Statslös

22

1,0

0,9

 

Statslös

0

0

0,2

Okänt

10

0,4

0,3

 

Okänt

5

1

0,3

Samtliga                                  

2 313

100,0

100,0

 

Samtliga                                  

972

100

100,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 
                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta