Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2011-06-30
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2019

Kommun/Region Fritidshus
Eskilstuna 3 318
Flen 2 744
Gnesta 1 719
Katrineholm 2 079
Nyköping 3 231
Oxelösund 806
Strängnäs 3 260
Trosa 1 868
Vingåker 1 167
Södermanlands län 20 192
Riket 606 920
Antal fritidshus 2010-2019

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 3 278 3 262 3 250 3 269 3 211 3 127 3 209 3 223 3 301 3 318
Flen 2 527 2 545 2 552 2 569 2 606 2 626 2 638 2 651 2 726 2 744
Gnesta 1 635 1 640 1 682 1 646 1 668 1 688 1 713 1 699 1 723 1 719
Katrineholm 1 865 1 872 1 908 1 906 1 943 1 977 2 015 1 990 2 081 2 079
Nyköping 3 036 3 009 3 136 3 076 3 115 3 142 3 178 3 165 3 242 3 231
Oxelösund 736 728 751 758 768 664 672 673 809 806
Strängnäs 3 176 3 241 3 186 3 181 3 197 3 196 3 246 3 244 3 273 3 260
Trosa 1 670 1 667 1 679 1 697 1 726 1 713 1 698 1 740 1 863 1 868
Vingåker 1 093 1 078 1 111 1 112 1 103 1 141 1 139 1 124 1 157 1 167
Södermanlands län 19 016 19 042 19 255 19 214 19 337 19 274 19 508 19 509 20 175 20 192
Riket 564 705 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920
Utveckling av antalet fritidshus 2010-2019. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 100 100 99 100 98 95 98 98 101 101
Flen 100 101 101 102 103 104 104 105 108 109
Gnesta 100 100 103 101 102 103 105 104 105 105
Katrineholm 100 100 102 102 104 106 108 107 112 111
Nyköping 100 99 103 101 103 103 105 104 107 106
Oxelösund 100 99 102 103 104 90 91 91 110 110
Strängnäs 100 102 100 100 101 101 102 102 103 103
Trosa 100 100 101 102 103 103 102 104 112 112
Vingåker 100 99 102 102 101 104 104 103 106 107
Södermanlands län 100 100 101 101 102 101 103 103 106 106
Riket 100 100 101 101 101 102 102 102 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta