Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Småhus per kommun

Senast uppdaterad 2011-06-30
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

I Södermanlands län finns enligt fastighetstaxeringsregistret 49 176 småhus för permanentboende och 18 449 fritidshus år 2014. Fritidshusens andel av samtliga småhus i länet är 27,3 procent jämfört med 20,0 procent i hela riket. I Gnesta kommun är fritidshusens andel 42,1 procent och i Eskilstuna kommun 18,6 procent.

PDF
Diagram analys
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Eskilstuna 14 446 3 310 17 756 18,6
Flen 3 710 2 235 5 945 37,6
Gnesta 2 315 1 686 4 001 42,1
Katrineholm 5 924 1 605 7 529 21,3
Nyköping 8 512 3 065 11 577 26,5
Oxelösund 2 235 708 2 943 24,1
Strängnäs 6 741 3 193 9 934 32,1
Trosa 2 907 1 735 4 642 37,4
Vingåker 2 386 912 3 298 27,7
Södermanlands län 49 176 18 449 67 625 27,3
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Antal fritidsbostäder 2005-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eskilstuna

2 974

3 264

3 251

3 236

3 165

3 174

3 161

3 294

3 319

3 310

Flen

2 065

2 136

2 133

2 140

2 144

2 146

2 154

2 228

2 229

2 235

Gnesta

1 603

1 636

1 638

1 640

1 644

1 647

1 654

1 683

1 683

1 686

Katrineholm

1 431

1 542

1 539

1 542

1 540

1 537

1 538

1 594

1 599

1 605

Nyköping

2 784

2 821

2 836

2 844

2 862

2 872

2 888

3 034

3 041

3 065

Oxelösund

623

648

651

653

674

674

674

694

703

708

Strängnäs

2 996

3 069

3 070

3 074

3 096

3 099

3 111

3 187

3 190

3 193

Trosa

1 691

1 692

1 698

1 700

1 706

1 711

1 722

1 734

1 738

1 735

Vingåker

839

876

881

882

877

877

875

906

913

912

Södermanlands län

17 006

17 684

17 697

17 711

17 708

17 737

17 777

18 354

18 415

18 449

Riket

381 053

402 891

403 389

407 111

406 542

406 542

411 358

423 090

425 429

422 655

Fritidsbostädernas andel av samtliga småhus 2005-2014

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eskilstuna

18,2

19,4

19,1

18,9

18,4

18,3

18,1

18,6

18,7

18,6

Flen

36,6

37,2

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,6

37,6

37,6

Gnesta

43,7

44,0

43,8

43,4

43,0

42,9

42,8

43,0

42,9

42,1

Katrineholm

20,1

21,2

21,0

21,0

20,9

20,8

20,7

21,3

21,3

21,3

Nyköping

26,8

26,7

26,4

26,1

26,0

25,9

25,9

26,4

26,4

26,5

Oxelösund

22,3

22,8

22,8

22,9

23,4

23,3

23,3

23,8

24,0

24,1

Strängnäs

34,2

34,2

33,6

33,2

32,8

32,5

32,1

32,4

32,3

32,1

Trosa

40,2

39,7

39,1

38,6

38,2

38,1

38,0

37,8

37,7

37,4

Vingåker

26,4

27,2

27,3

27,3

27,1

27,0

27,0

27,6

27,7

27,7

Södermanlands län

27,4

27,9

27,6

27,4

27,1

27,0

26,9

27,3

27,3

27,3

Riket

19,3

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,7

20,0

20,1

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antalet fritidsbostäder 2006-2014. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eskilstuna 100 100 99 97 97 97 101 102 101
Flen 100 100 100 100 100 101 104 104 105
Gnesta 100 100 100 100 101 101 103 103 103
Katrineholm 100 100 100 100 100 100 103 104 104
Nyköping 100 101 101 101 102 102 108 108 109
Oxelösund 100 100 101 104 104 104 107 108 109
Strängnäs 100 100 100 101 101 101 104 104 104
Trosa 100 100 100 101 101 102 102 103 103
Vingåker 100 101 101 100 100 100 103 104 104
Södermanlands län 100 100 100 100 100 101 104 104 104
Riket 100 100 101 101 101 102 105 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta