Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2020-02-26
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per län, 2018

 
             

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt                

 

Stockholms län

2 115 700

..

2 650

..

..

 

Uppsala län

..

869 653

24 826 816

..

26 241 815

 

Södermanlands län

386 078

..

0

..

420 883

 

Östergötlands län

..

469 378

457

..

1 723 257

 

Jönköpings län

311 772

94 570

0

715 119

1 121 460

 

Kronobergs län

236 876

203 068

0

..

..

 

Kalmar län

866 819

60 870

10 685 818

923 084

12 536 591

 

Gotlands län

4 223

9

3 291

375 392

382 915

 

Blekinge län

..

63 242

4 259

..

598 305

 

Skåne län

1 200 692

..

787

1 430 146

..

 

Hallands län

869 282

571 367

30 299 303

1 112 576

32 852 528

 

Västra Götalands län

1 104 177

1 669 842

696

2 043 365

4 818 080

 

Värmlands län

886 125

1 759 010

1

453 404

3 098 540

 

Örebro län

461 036

295 224

8

174 093

930 361

 

Västmanlands län

..

129 470

0

..

..

 

Dalarnas län

228 748

3 042 215

0

735 083

4 006 046

 

Gävleborgs län

992 215

1 909 290

0

1 338 010

4 239 515

 

Västernorrlands län

1 184 124

11 086 175

0

1 981 341

14 251 640

 

Jämtlands län

183 050

11 635 827

0

1 614 238

13 433 114

 

Västerbottens län

473 356

12 570 905

0

2 025 043

15 069 304

 

Norrbottens län

..

15 201 048

0

..

17 599 637

 

Riket

15 087 409

61 752 424

65 824 085

16 622 762

159 286 679

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 
             

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2018

             

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt                

Stockholms län

2 344 124

903

..

1

..

..

Uppsala län

376 354

..

2 311

65 967

..

69 726

Södermanlands län

294 695

1 310

..

0

..

1 428

Östergötlands län

461 583

..

1 017

1

..

3 733

Jönköpings län

360 825

864

262

0

1 982

3 108

Kronobergs län

199 886

1 185

1 016

0

..

..

Kalmar län

244 670

3 543

249

43 674

3 773

51 239

Gotlands län

59 249

71

0

56

6 336

6 463

Blekinge län

159 684

..

396

27

..

3 747

Skåne län

1 362 164

881

..

1

1 050

..

Hallands län

329 352

2 639

1 735

91 997

3 378

99 749

Västra Götalands län

1 709 814

646

977

0

1 195

2 818

Värmlands län

281 482

3 148

6 249

0

1 611

11 008

Örebro län

302 252

1 525

977

0

576

3 078

Västmanlands län

273 929

..

473

0

..

..

Dalarnas län

287 191

797

10 593

0

2 560

13 949

Gävleborgs län

286 547

3 463

6 663

0

4 669

14 795

Västernorrlands län

245 453

4 824

45 166

0

8 072

58 063

Jämtlands län

130 280

1 405

89 314

0

12 391

103 110

Västerbottens län

270 154

1 752

46 532

0

7 496

55 780

Norrbottens län

250 497

..

60 684

0

..

70 259

Riket

10 230 185

1 475

6 036

6 434

1 625

15 570

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta