Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2020-02-18
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2019/2020

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Eskilstuna 14 756 28 037 6 413 3 191 49 206 461
Flen 2 450 4 782 1 291 956 8 523 515
Gnesta 1 794 2 963 959 792 5 716 503
Katrineholm 4 958 9 725 2 316 1 397 16 999 489
Nyköping 8 804 15 858 4 177 2 266 28 839 510
Oxelösund 1 715 3 664 424 242 5 803 485
Strängnäs 6 003 10 286 2 756 1 636 19 045 522
Trosa 2 207 3 925 963 588 7 095 518
Vingåker 1 556 2 776 752 583 5 084 557
Södermanlands län 44 243 82 016 20 051 11 651 146 310 492
Riket 1 360 541 2 492 772 1 034 591 504 762 4 887 904 474
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Eskilstuna 440 441 446 447 449 453 460 466 467 466 461
Flen 496 500 510 508 513 513 515 514 510 516 515
Gnesta 498 494 500 503 501 511 511 517 513 509 503
Katrineholm 462 461 469 468 472 479 485 496 496 498 489
Nyköping 506 506 514 519 518 518 525 523 521 519 510
Oxelösund 466 471 479 480 485 489 488 487 487 487 485
Strängnäs 498 498 502 507 510 513 517 522 529 527 522
Trosa 509 511 514 518 517 518 528 531 527 518 518
Vingåker 532 533 542 551 555 562 569 568 560 558 557
Södermanlands län 475 475 482 484 485 489 495 499 499 498 492
Riket 461 461 464 466 467 471 475 478 480 477 474
Utveckling 2009/10-2019/20. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2009/10=100

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Eskilstuna 100 100 101 102 102 103 105 106 106 106 105
Flen 100 101 103 102 103 103 104 104 103 104 104
Gnesta 100 99 100 101 101 103 103 104 103 102 101
Katrineholm 100 100 102 101 102 104 105 107 107 108 106
Nyköping 100 100 102 103 102 102 104 103 103 103 101
Oxelösund 100 101 103 103 104 105 105 105 105 105 104
Strängnäs 100 100 101 102 102 103 104 105 106 106 105
Trosa 100 100 101 102 102 102 104 104 104 102 102
Vingåker 100 100 102 104 104 106 107 107 105 105 105
Södermanlands län 100 100 101 102 102 103 104 105 105 105 104
Riket 100 100 101 101 101 102 103 104 104 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta