Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Öppet arbetslösa kvinnor och m…

Öppet arbetslösa kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2019. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Eskilstuna

1 476

6,0

1 476

6,2

Flen

188

5,7

188

5,9

Gnesta

62

2,4

62

2,7

Katrineholm

309

4,1

309

4,5

Nyköping

380

2,9

380

4,0

Oxelösund

92

3,7

92

4,2

Strängnäs

269

3,3

269

3,4

Trosa

54

1,8

54

1,4

Vingåker

74

3,9

74

3,4

Södermanlands län

2 903

4,4

2 903

4,7

Riket

87 782

3,6

99 219

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2010-2019. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

6,9

7,0

7,2

7,3

6,9

6,4

6,5

6,1

5,9

6,0

Flen

6,7

7,7

6,7

5,8

7,5

6,0

6,6

7,8

6,4

5,7

Gnesta

3,4

2,9

2,8

2,5

2,2

2,2

2,7

2,5

2,1

2,4

Katrineholm

6,2

6,0

5,9

5,0

4,6

4,1

4,3

4,0

4,4

4,1

Nyköping

3,9

3,5

3,3

3,0

3,2

3,2

3,4

3,6

3,3

2,9

Oxelösund

3,5

3,1

3,2

3,1

4,0

4,8

6,2

6,3

4,6

3,7

Strängnäs

4,6

4,9

4,6

4,2

3,6

3,3

3,5

3,5

3,0

3,3

Trosa

3,0

2,1

2,4

3,3

2,3

2,1

2,2

2,5

2,2

1,8

Vingåker

4,6

4,9

4,9

4,7

4,9

4,6

4,2

4,4

4,6

3,9

Södermanlands län

5,4

5,4

5,3

5,1

5,0

4,7

4,9

4,8

4,5

4,4

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

8,5

7,5

8,2

8,2

7,8

7,3

7,1

6,4

5,8

6,2

Flen

6,2

6,1

6,4

6,2

8,1

7,4

8,2

8,2

6,9

5,9

Gnesta

4,0

2,9

3,0

3,3

2,4

2,2

2,7

2,9

2,7

2,7

Katrineholm

6,5

6,1

6,5

5,5

4,9

4,7

5,0

5,1

4,6

4,5

Nyköping

4,4

3,5

3,7

3,8

4,0

4,1

4,4

4,1

3,8

4,0

Oxelösund

3,9

3,1

3,3

3,5

5,1

6,2

7,1

6,1

4,1

4,2

Strängnäs

5,3

4,5

4,3

4,2

4,0

3,7

3,7

3,3

3,2

3,4

Trosa

3,0

2,3

2,4

2,8

2,4

2,2

2,3

2,0

1,5

1,4

Vingåker

4,6

4,9

5,5

5,3

4,4

4,6

5,4

5,2

4,0

3,4

Södermanlands län

6,3

5,5

5,8

5,7

5,6

5,4

5,6

5,2

4,6

4,7

Riket

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

                     

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2010-2019. Index år 2010=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

100

101

104

107

100

93

94

89

85

87

Flen

100

115

100

87

112

89

99

117

96

85

Gnesta

100

84

84

72

64

64

80

73

61

71

Katrineholm

100

97

95

80

74

66

69

64

71

66

Nyköping

100

90

84

76

82

83

88

92

86

75

Oxelösund

100

86

90

86

113

137

175

177

131

104

Strängnäs

100

106

100

90

78

71

76

76

65

72

Trosa

100

70

79

109

77

69

72

82

71

60

Vingåker

100

106

105

103

105

100

92

96

100

85

Södermanlands län

100

99

98

94

92

86

90

88

83

80

Riket

100

97

94

92

86

81

79

81

80

79

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

100

88

96

96

91

86

83

75

68

72

Flen

100

99

105

101

132

120

132

133

112

96

Gnesta

100

74

76

82

60

56

68

72

67

68

Katrineholm

100

93

99

83

75

71

77

78

70

69

Nyköping

100

79

83

85

90

92

99

93

86

90

Oxelösund

100

80

84

89

132

160

183

158

107

109

Strängnäs

100

86

82

80

75

71

71

63

60

64

Trosa

100

77

81

92

78

73

78

65

51

46

Vingåker

100

108

119

116

97

101

119

113

88

75

Södermanlands län

100

87

93

91

90

87

89

82

73

75

Riket

100

89

93

93

88

85

83

81

74

74

Källa: Arbetsförmedlingen

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta