Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
288 097 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2016-12-08
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Största branschen i länet sett till antal arbetsställen är näringarna inom fastighet, försäkring och kreditinstitut, där 26 procent av länets arbetsställen återfinns.

Antal arbetsställen 2016 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Söderman-lands län

Riket

Söderman-lands län

Riket

Areella

4 487

249 798

15,6

19,6

Tillverkning, gruvor, energi

1 689

63 560

5,9

5,0

Byggindustri

2 995

104 000

10,4

8,2

Handel

3 447

143 763

12,0

11,3

Hotell och restaurang

851

33 791

3,0

2,7

Transport och kommunikation

703

31 459

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 687

342 084

26,8

26,9

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 437

100 466

8,5

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 395

203 165

15,3

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

28 691

1 272 086

100

100

Näringsgren okänd

235

7 986

 

 

Totalt

28 926

1 280 072

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta