Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

54,8 procent av de exporterande företagen i Södermanlands län 2018 hade en total exportsumma respektive understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 69,8 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2018

         

Omsättning

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

438

1 767

21 483

80 822

250-999 Tkr

140

365

6 669

16 013

1-1,9 Mnkr

51

121

2 821

6 042

2-4,9 Mnkr

52

109

3 135

6 054

5-9,9 Mnkr

34

62

1 879

3 477

10-49 Mnkr

46

78

2 950

5 096

50-99 Mnkr

15

11

796

1 197

100 - Mnkr

24

18

1 326

1 716

Samtliga

800

2 531

41 059

120 417

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2009-2018

                     

Södermanlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

483

440

429

403

422

394

432

430

424

438

250-999 Tkr

157

127

113

117

114

124

131

140

131

140

1-1,9 Mnkr

59

51

44

44

37

38

42

51

49

51

2-4,9 Mnkr

56

55

48

48

50

44

49

47

40

52

5-9,9 Mnkr

28

35

31

38

36

34

32

25

29

34

10-49 Mnkr

49

47

50

50

44

48

49

50

55

46

50-99 Mnkr

13

9

15

10

12

14

11

11

10

15

100 - Mnkr

22

27

20

23

22

22

22

25

25

24

Samtliga

867

791

750

733

737

718

768

779

763

800

Omsättning

Importföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

1 199

1 124

1 145

1 159

1 402

1 553

1 585

1 704

1 812

1 767

250-999 Tkr

336

272

291

287

301

327

338

361

350

365

1-1,9 Mnkr

118

97

88

104

102

107

111

115

124

121

2-4,9 Mnkr

85

89

103

92

92

100

125

119

119

109

5-9,9 Mnkr

47

49

44

53

45

43

45

40