Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2019-09-04
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2018 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 34,3 10,1 63,9 18,3
Uppsala län 33,6 6,9 65,5 13,2
Södermanlands län 31,3 6,2 66,3 12,6
Östergötlands län 30,9 5,6 68,3 11,5
Jönköpings län 30,7 5,4 68,5 11,2
Kronobergs län 30,1 4,8 69,1 10,2
Kalmar län 30,1 5,2 69,1 11,2
Gotlands län 35,8 7,9 64,2 13,9
Blekinge län 30,3 5,1 68,9 10,5
Skåne län 32,6 7,4 65,9 14,7
Hallands län 33,0 6,8 65,9 13,0
Västra Götalands län 31,0 6,4 67,4 13,4
Värmlands län 30,9 5,4 67,9 11,3
Örebro län 30,0 5,7 69,3 12,7
Västmanlands län 32,5 6,4 66,7 12,5
Dalarnas län 32,1 6,0 67,5 11,8
Gävleborgs län 29,7 4,9 69,5 10,8
Västernorrlands län 29,3 5,3 70,0 11,9
Jämtlands län 31,2 6,8 68,7 14,2
Västerbottens län 27,8 4,6 71,5 11,1
Norrbottens län 28,6 5,5 69,9 12,0
Riket 32,3 7,1 66,3 14,0

Nystartade företag 1998-2018. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Södermanlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

28,0

67,0

30,0

65,0

   

1999

32,0

64,0

30,0

65,0

   

2000

31,0

64,0

29,0

66,0

   

2001

29,0

69,0

31,0

67,0

   

2002

29,0

69,4

31,4

66,4

   

2003

31,1

67,6

31,5

66,5

   

2004

31,4

66,1

32,2

65,4

   

2005

35,3

64,7

33,7

66,3

   

2006

35,8

64,2

35,0

65,0

   

2007

34,9

65,1

33,7

66,3

   

2008

34,1

65,9

34,1

65,9

   

2009

35,2

58,6

33,1

60,9

   

2010

33,5

59,8

32,0

60,6

   

2011

28,6

60,7

31,2

59,9

   

2012

33,9

57,6

31,1

59,9

   

2013

33,2

66,8

34,0

66,0

   

2014

35,2

64,8

34,2

65,8

   

2015

34,5

65,5

33,5

66,5

   

2016

32,9

66,3

32,1

66,4

   

2017

31,5

67,0

31,6

66,9

   

2018

31,3

66,3

32,3

66,3

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Södermanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

3,1

6,3

4,9

3,7

7,8

6,1

1999

3,3

6,7

5,2

3,9

8,2

6,4

2000

2,8

7,5

5,2

4,2

9,1

6,9

2001

3,6

6,6

5,2

4,0

8,3

6,3

2002

3,5

6,9

5,3

4,2

8,7

6,6

2003

3,4

6,9

5,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,6

7,1

5,5

4,7

9,4

7,3

2005

4,3

8,8

6,5

5,2

9,9

7,6

2006

4,9

8,0

6,5

5,4

9,6

7,6

2007

6,3

11,5

9,5

6,2

11,9

9,7

2008

5,7

10,5

8,7

6,3

11,8

9,7

2009

6,4

10,4

9,0

6,7

11,9

10,0

2010

6,4

11,1

9,4

7,6

13,9

11,6

2011

5,8

12,0

10,0

7,8

14,5

12,3

2012

6,8

11,3

9,9

7,3

13,6

11,5

2013

6,7

13,2

10,0

7,9

14,9

11,5

2014

7,5

13,3

10,4

8,3

15,4

11,9

2015

7,2

13,3

10,3

7,9

15,1

11,6

2016

7,2

14,0

10,6

7,6

15,0

11,4

2017

6,3

12,9

9,8

7,3

14,8

11,3

2018

6,2

12,6

9,7

7,1

14,0

10,8

Källa: Tillväxtanalys

 

Nystartade företag 1998-2018. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Södermanlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

28,0

67,0

30,0

65,0

   

1999

32,0

64,0

30,0

65,0

   

2000

31,0

64,0

29,0

66,0

   

2001

29,0

69,0

31,0

67,0

   

2002

29,0

69,4

31,4

66,4

   

2003

31,1

67,6

31,5

66,5

   

2004

31,4

66,1

32,2

65,4

   

2005

35,3

64,7

33,7

66,3

   

2006

35,8

64,2

35,0

65,0

   

2007

34,9

65,1

33,7

66,3

   

2008

34,1

65,9

34,1

65,9

   

2009

35,2

58,6

33,1

60,9

   

2010

33,5

59,8

32,0

60,6

   

2011

28,6

60,7

31,2

59,9

   

2012

33,9

57,6

31,1

59,9

   

2013

33,2

66,8

34,0

66,0

   

2014

35,2

64,8

34,2

65,8

   

2015

34,5

65,5

33,5

66,5

   

2016

32,9

66,3

32,1

66,4

   

2017

31,5

67,0

31,6

66,9

   

2018

31,3

66,3

32,3

66,3

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Södermanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

3,1

6,3

4,9

3,7

7,8

6,1

1999

3,3

6,7

5,2

3,9

8,2

6,4

2000

2,8

7,5

5,2

4,2

9,1

6,9

2001

3,6

6,6

5,2

4,0

8,3

6,3

2002

3,5

6,9

5,3

4,2

8,7

6,6

2003

3,4

6,9

5,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,6

7,1

5,5

4,7

9,4

7,3

2005

4,3

8,8

6,5

5,2

9,9

7,6

2006

4,9

8,0

6,5

5,4

9,6

7,6

2007

6,3

11,5

9,5

6,2

11,9

9,7

2008

5,7

10,5

8,7

6,3

11,8

9,7

2009

6,4

10,4

9,0

6,7

11,9

10,0

2010

6,4

11,1

9,4

7,6

13,9

11,6

2011

5,8

12,0

10,0

7,8

14,5

12,3

2012

6,8

11,3

9,9

7,3

13,6

11,5

2013

6,7

13,2

10,0

7,9

14,9

11,5

2014

7,5

13,3

10,4

8,3

15,4

11,9

2015

7,2

13,3

10,3

7,9

15,1

11,6

2016

7,2

14,0

10,6

7,6

15,0

11,4

2017

6,3

12,9

9,8

7,3

14,8

11,3

2018

6,2

12,6

9,7

7,1

14,0

10,8

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare. Index år 1998=100

             

År

Södermanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

100

100

100

100

100

100

1999

106

106

106

105

105

105

2000

90

119

106

114

117

113

2001

116

105

106

108

106

103

2002

113

110

108

114

112

108

2003

110

110

106

111

108

105

2004

116

113

112

127

121

120

2005

137

140

133

140

127

124

2006

158

126

133

145

124

124

2007

203

183

194

168

153

159

2008

184

167

178

170

151

159

2009

206

165

183

181

153

163

2010

206

176

192

205

178

190

2011

187

191

204

211

185

202

2012

220

179

203

197

174

189

2013

217

209

204

215

191

189

2014

240

211

213

224

197

195

2015

233

211

210

213

193

189

2016

231

222

217

204

193

186

2017

204

206

201

196

189

185

2018

200

200

198

193

180

177

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta