Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
288 097 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Södermanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 8 694 330 883 2,63
Kor, uppfödning av kalvar 6 380 193 657 3,29
Kvigor, tjurar och stutar 14 467 489 217 2,96
Kalvar, under 1 år 15 100 475 917 3,17
Baggar och tackor 12 853 281 327 4,57
Lamm 13 360 296 847 4,50
Galtar för avel 44 1 481 2,97
Suggor för avel 5 199 138 983 3,74
Slaktsvin >20 kg 29 649 835 323 3,55
Smågrisar <20 kg 14 617 378 499 3,86
Höns 341 561 8 174 310 4,18
Värpkycklingar 101 441 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar 1 515 138 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 4 109 101 247 ..
Nötkreatur 44 641 1 489 674 3,00
Får 26 213 578 174 4,53
Svin 49 509 1 354 286 3,66
Höns 1 958 140 18 752 274 10,44

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta