Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2019-10-15
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2019

Djurslag Södermanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 7 797 305 570 2,6
Kor, uppfödning av kalvar 6 864 210 086 3,3
Kvigor, tjurar och stutar 14 517 500 009 2,9
Kalvar, under 1 år 13 508 450 630 3,0
Baggar och tackor 11 686 279 888 4,2
Lamm 10 792 269 002 4,0
Galtar för avel 36 1 476 ..
Suggor för avel 4 146 128 113 3,2
Slaktsvin >20 kg 36 993 943 019 3,9
Smågrisar <20 kg 13 361 383 439 3,5
Höns 299 600 8 909 127 3,4
Värpkycklingar 95 716 2 067 477 4,6
Slaktkycklingar 1 201 064 9 698 723 12,4
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 42 686 1 466 295 2,9
Får 22 478 548 890 4,1
Svin 54 536 1 456 047 3,7
Höns 1 596 380 20 675 327 7,7

 

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2010-2019

Södermanlands län

                 

Djurslag                 

2010        

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

Kor, mjölkprod.

10 507

10 211

10 087

9 805

9 538

9 258

8 694

8 417

8 224

7 797

Kor, uppf. av kalvar

6 779

6 989

6 807

6 672

6 512

6 308

6 380

6 901

7 078

6 864

Kvigor, tjurar, stutar

15 429

14 700

13 923

15 153

14 491

14 871

14 467

15 568

15 085

14 517

Kalvar, under 1 år

15 169

15 262

15 720

15 340

14 966

14 938

15 100

14 801

14 631

13 508

Baggar och tackor

12 405

10 866

13 652

12 430

12 760

13 493

12 853

14 229

12 451

11 686

Lamm

13 426

12 176

15 073

12 627

13 772

14 922

13 360

14 160

10 941

10 792

Galtar för avel

44

39

20

214

37

54

44

..

..

36

Suggor för avel

6 110

5 561

5 070

5 687

5 744

5 898

5 199

4 951

4 129

4 146

Slaktsvin >20 kg

39 899

41 421

35 938

37 321

31 327

38 899

29 649

34 918

39 628

36 993

Smågrisar <20 kg

21 410

17 717

16 336

17 485

16 987

17 459

14 617

14 110

14 946

13 361

Höns

313 066

281 937

271 594

283 331

167 210

272 262

341 561

242 069

202 263

299 600

Värpkycklingar

6 738

5 774

35 304

39 243

12 568

78 106

101 441

80 105

22 611

95 716

Slaktkycklingar

623 035

726 301

893 902

1 197 186

1 167 992

1 405 855

1 515 138

1 411 161

1 622 878

1 201 064

Kalkoner

7

 

 

36

 

 

 

 

 

 

Hästar

4 525

 

 

4 662

 

 

4 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

47 884

47 162

46 537

46 970

45 507

45 375

44 641

45 687

45 018

42 686

Får

25 831

23 042

28 725

25 057

26 532

28 415

26 213

28 389

23 392

22 478

Svin

67 463

64 738

57 364

60 707

54 095

62 310

49 509

53 979

58 704

54 536

Höns

942 839

1 014 012

1 200 800

1 519 760

1 347 770

1 756 223

1 958 140

1 733 335

1 847 752

1 596 380

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2010        

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

Kor, mjölkprod.

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

Kor, uppf. av kalvar

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

Kvigor, tjurar, stutar

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

Kalvar, under 1 år

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

Baggar och tackor

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

Lamm

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

Galtar för avel

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

Suggor för avel

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

Slaktsvin >20 kg

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

Smågrisar <20 kg

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

Höns

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

Värpkycklingar

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435