Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 429 000 kronor i genomsnitt för riket 2015. Detta värde har erhållit index 100. BRP per invånare var högst i Stockholms län, 42 procent högre än genomsnittet för riket. Lägst BRP per invånare hade Södermanlands län med index på 71, dvs 29 procent lägre än riksgenomsnittet.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per invånare 2016. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 624 141
Uppsala län 409 93
Södermanlands län 317 72
Östergötlands län 384 87
Jönköpings län 391 88
Kronobergs län 414 94
Kalmar län 337 76
Gotlands län 330 75
Blekinge län 335 76
Skåne län 379 86
Hallands län 345 78
Västra Götalands län 448 101
Värmlands län 343 78
Örebro län 381 86
Västmanlands län 371 84
Dalarnas län 368 83
Gävleborgs län 348 79
Västernorrlands län 377 85
Jämtlands län 353 80
Västerbottens län 372 84
Norrbottens län 418 95
Riket 442 100
BRP per invånare 2005-2016. Tusental kronor

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 454 472 502 510 515 525 548 549 553 577 611 624
Uppsala län 297 316 319 336 324 338 351 355 371 379 396 409
Södermanlands län 253 266 289 296 263 300 308 309 297 298 306 317
Östergötlands län 277 291 314 314 316 329 339 339 347 358 374 384
Jönköpings län 277 302 327 333 301 317 336 336 341 352 370 391
Kronobergs län 272 310 336 344 310 338 350 354 363 367 399 414
Kalmar län 267 285 288 307 277 305 311 303 310 315 330 337
Gotlands län 247 259 271 267 264 275 292 293 304 309 325 330
Blekinge län 293 300 319 317 294 313 307 298 315 324 337 335
Skåne län 285 301 332 321 305 323 327 329 334 348 368 379
Hallands län 262 286 289 311 289 317 318 310 318 319 326 345
Västra Götalands län 320 342 358 368 347 368 381 378 388 404 435 448
Värmlands län 258 273 281 288 262 289 300 305 309 312 327 343
Örebro län 278 304 314 313 301 324 339 346 342 350 358 381
Västmanlands län 273 295 313 317 299 322 331 328 334 336 365 371
Dalarnas län 288 305 320 321 298 318 335 329 329 337 351 368
Gävleborgs län 272 287 291 303 295 314 303 310 313 325 335 348
Västernorrlands län 297 306 312 327 325 345 352 352 351 359 373 377
Jämtlands län 274 289 281 313 298 350 325 320 323 332 336 353
Västerbottens län 279 304 302 312 298 325 329 337 334 340 362 372
Norrbottens län 306 338 341 378 315 415 424 411 407 404 404 418
Riket 322 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 442

BRP per invånare. Index riket=100

                         

Region                     

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

Stockholms län

141

138

139

139

145

140

142

141

141

142

142

141

Uppsala län

92

92

88

91

92

90

91

91

94

93

92

93

Södermanlands län

79

78

80

80

74

80

80

80

76

73

71

72

Östergötlands län

86

85

87

85

89

88

88

87

88

88

87

87

Jönköpings län

86

88

91

90

85

84

87

87

87

87

86

88

Kronobergs län

84

91

93

93

88

90

90

91

92

90

93

94

Kalmar län

83

83

80

83

78

81

80

78

79

78

77

76

Gotlands län

77

76

75

73

75

73

75

76

77

76

76

75

Blekinge län

91

88

88

86

83

83

79

77

80

80

79

76

Skåne län

89

88

92

87

86

86

84

85

85

86

86

86

Hallands län

81

84

80

85

82

84

82

80

81

79

76

78

Västra Götalands län  

99

100

99

100

98

98

98

97

99

100

101

101

Värmlands län

80

80

78

78

74

77

78

79

79

77

76

78

Örebro län

86

89

87

85

85

86

88

89

87

86

83

86

Västmanlands län

85

86

87

86

84

86

86

85

85

83

85

84

Dalarnas län

89

89

89

87

84

85

87

85

84

83

82

83

Gävleborgs län

84

84

81

82

83

84

78

80

80

80

78

79

Västernorrlands län

92

89

86

89

92

92

91

91

89

88

87

85

Jämtlands län

85

85

78

85

84

93

84

82

82

82

78

80

Västerbottens län

87

89

84

85

84

86

85

87

85

84

84

84

Norrbottens län

95

99

94

103

89

110

110

106

104

100

94

95

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                         

BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Region                   

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014

2015

2016

Stockholms län

100

104

111

112

113

116

121

121

122

127

135

137

Uppsala län

100

106

107

113

109

114

118

120

125

128

133

138

Södermanlands län

100

105

114

117

104

119

122

122

117

118

121

125

Östergötlands län

100

105

113

113

114

119

122

122

125

129

135

139

Jönköpings län

100

109

118

120

109

114

121

121

123

127

134

141

Kronobergs län

100

114

124

126

114

124

129

130

133

135

147

152

Kalmar län

100

107

108

115

104

114

116

113

116

118

124

126

Gotlands län

100

105

110

108

107

111

118

119

123

125

132

134

Blekinge län

100

102

109

108

100

107

105

102

108

111

115

114

Skåne län

100

106

116

113

107

113

115

115

117

122

129

133

Hallands län

100

109

110

119

110

121

121

118

121

122

124

132

Västra Götalands län

100

107

112

115

108

115

119

118

121

126

136

140

Värmlands län

100

106

109

112

102

112

116

118

120

121

127

133

Örebro län

100

109

113

113

108

117

122

124

123

126

129

137

Västmanlands län

100

108

115

116

110

118

121

120

122

123

134

136

Dalarnas län

100

106

111

111

103

110

116

114

114

117

122

128

Gävleborgs län

100

106

107

111

108

115

111

114

115

119

123

128

Västernorrlands län

100

103

105

110

109

116

119

119

118

121

126

127

Jämtlands län

100

105

103

114

109

128

119

117

118

121

123

129

Västerbottens län

100

109

108

112

107

116

118

121

120

122

130

133

Norrbottens län

100

110

111

124

103

136

139

134

133

132

132

137

Riket

100

106

112

114

110

117

120

120

122

126

133

137

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta