Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Södermanlands län 991 782 515 827
Riket 989 904 566 921

BRP per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

522

555

323

517

2002

537

558

333

528

2003

549

602

333

547

2004

649

624

352

595

2005

693

633

356

617

2006

743

660

374

652

2007

837

656

397

696

2008

801

702

418

713

2009

673

664

425

658

2010

890

713

440

757

2011

857

724

452

758

2012

867

728

466

765

2013

782

741

466

737

2014

768

753

475

738

2015

772

793

483

757

2016

860

788

495

784

2017

991

782

515

827

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

837

700

422

730

2008

816

715

448

743

2009

771

716

462

739

2010

889

733

474

783

2011

877

756

488

797

2012

844

768

502

797

2013

843

786

511

808

2014

867

815

523

832

2015

897

875

534

874

2016

965

890

549

902

2017

989

904

566

921

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

BRP per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

522

555

323

517

2002

537

558

333

528

2003

549

602

333

547

2004

649

624

352

595

2005

693

633

356

617

2006

743

660

374

652

2007

837

656

397

696

2008

801

702

418

713

2009

673

664

425

658

2010

890

713

440

757

2011

857

724

452

758

2012

867

728

466

765

2013

782

741

466

737

2014

768

753

475

738

2015

772

793

483

757

2016

860

788

495

784

2017

991

782

515

827

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

837

700

422

730

2008

816

715

448

743

2009

771

716

462

739

2010

889

733

474

783

2011

877

756

488

797

2012

844

768

502

797

2013

843

786

511

808

2014

867

815

523

832

2015

897

875

534

874

2016

965

890

549

902

2017

989

904

566

921

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

         

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

100

103

102

2003

105

108

103

106

2004

124

112

109

115

2005

133

114

110

119

2006

142

119

116

126

2007

160

118

123

135

2008

153

126

129

138

2009

129

120

132

127

2010

170

128

136

146

2011

164

130

140

147

2012

166

131

145

148

2013

150

134

144

143

2014

147

136

147

143

2015

148

143

150

146

2016

165

142

153

152

2017

190

141

160

160

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

134

129

133

131

2009

127

129

137

131

2010

146

132

140

139

2011

144

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

151

143

2014

143

146

155

147

2015

148

157

158

155

2016

159

160

163

160

2017

163

162

168

163

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta