Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-17
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2018. Tusental kronor

Södermanlands län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

1 752 053

65,3

Landstingskommun

930 000

34,7

Totalt

2 682 053

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

72 702 340

72,0

Landstingskommun

28 301 193

28,0

Totalt

101 003 533

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2018. Tusental kronor

             

Södermanlands län

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

488 906

140 000

628 906

77,7

22,3

100

2001

522 759

221 000

743 759

70,3

29,7

100

2002

560 147

223 000

783 147

71,5

28,5

100

2003

597 481

250 100

847 581

70,5

29,5

100

2004

591 957

264 700

856 657

69,1

30,9

100

2005

577 178

407 800

984 978

58,6

41,4

100

2006

630 692

419 500

1 050 192

60,1

39,9

100

2007

822 821

388 200

1 211 021

67,9

32,1

100

2008

961 496

235 200

1 196 696

80,3

19,7

100

2009

1 029 289

349 400

1 378 689

74,7

25,3

100

2010

941 997

411 900

1 353 897

69,6

30,4

100

2011

1 031 224

448 400

1 479 624

69,7

30,3

100

2012

1 195 723

266 000

1 461 723

81,8

18,2

100

2013

1 491 782

332 000

1 823 782

81,8

18,2

100

2014

1 685 470

542 000

2 227 470

75,7

24,3

100

2015

1 288 828

526 000

1 814 828

71,0

29,0

100

2016

1 104 134

561 000

1 665 134

66,3

33,7

100

2017

2 006 400

699 000

2 705 400

74,2

25,8

100

2018

1 752 053

930 000

2 682 053

65,3

34,7

100

Riket

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

2018

72 702 340

28 301 193

101 003 533

72,0

28,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

 

 

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2018. Index år 2000=100

         
 

Södermanlands län

 

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

 

2000

100

100

100

 

2001

107

158

118

 

2002

115

159

125

 

2003

122

179

135

 

2004

121

189

136

 

2005

118

291

157

 

2006

129

300

167

 

2007

168

277

193

 

2008

197

168

190

 

2009

211

250

219

 

2010

193

294

215

 

2011

211

320

235

 

2012

245

190

232

 

2013

305

237

290

 

2014

345

387

354

 

2015

264

376

289

 

2016

226

401

265

 

2017

410

499

430

 

2018

358

664

426

 

Riket

 

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

 

2000

100

100

100

 

2001

108

111

108

 

2002

116

121

117

 

2003

112

120

113

 

2004

114

114

114

 

2005

123

147

128

 

2006

140

187

150

 

2007

154

239

172

 

2008

171

157

168

 

2009

170

248

187

 

2010

166

323

200

 

2011

182

287

204

 

2012

200

274

216

 

2013

203

280

219

 

2014

223

333

247

 

2015

225

355

253

 

2016

245

388

275

 

2017

288

419

316

 

2018

336

483

368

 

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta