Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
288 097 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2016-12-22
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2017, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Eskilstuna 176,4 87
Flen 166,4 82
Gnesta 190,1 94
Katrineholm 175,7 87
Nyköping 196,2 97
Oxelösund 192,1 95
Strängnäs 206,4 102
Trosa 216,1 107
Vingåker 169,1 84
Södermanlands län 185,7 92
Riket 201,9 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta