Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Uppsala län till övriga län i riket 2018. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 12 653 20 697 33 350
Gävleborgs län 1 341 1 799 3 140
Västmanlands län 1 246 1 461 2 707
Västra Götalands län 254 440 694
Skåne län 195 302 497
Dalarnas län 185 272 457
Södermanlands län 160 243 403
Östergötlands län 107 169 276
Örebro län 94 143 237
Västernorrlands län 88 120 208
Västerbottens län 77 108 185
Norrbottens län 66 115 181
Jönköpings län 62 101 163
Jämtlands län 60 78 138
Värmlands län 47 70 117
Hallands län 42 65 107
Kalmar län 41 61 102
Kronobergs län 23 37 60
Gotlands län 25 32 57
Blekinge län 17 28 45
Totalt 16 783 26 341 43 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta