Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Öppet arbetslösa 18-24 år

Öppet arbetslösa 18-24 år

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 18-24 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/Region Antal Andel (%)
Enköping 102 4,2
Heby 44 5,5
Håbo 46 4,4
Knivsta 33 4,1
Tierp 61 5,2
Uppsala 495 3,8
Älvkarleby 22 5,4
Östhammar 31 2,7
Uppsala län 834 4,0
Riket 22 328 4,2

Öppet arbetslösa 18-24 år, årsmedeltal 2008-2019

         

År

Antal arbetslösa, 18-24 år

Andel öppet arbetslösa 18-24 år (%)

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

2008

834

29 942

5,2

6,7

2009

1 297

46 802

7,1

9,0

2010

1 280

41 898

6,8

7,9

2011

1 095

37 078

6,3

7,7

2012

1 171

39 612

6,1

7,4

2013

1 121

38 303

5,8

7,0

2014

984

34 238

4,9

6,2

2015

889

30 080

4,4

5,5

2016

875

26 497

4,5

5,0

2017

933

24 255

4,6

4,6

2018

911

21 882

4,4

4,1

2019

834

22 328

4,0

4,2

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 18-24 år, 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa 18-24 år. Index år 2008=100

Uppsala län

Riket

2008

100

100

2009

156

156

2010

154

140

2011

131

124

2012

140

132

2013

134

128

2014

118

114

2015

107

100

2016

105

88

2017

112

81

2018

109

73

2019

100

75

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta