Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/Region Antal Andel (%)
Enköping 719 3,3
Heby 210 3,2
Håbo 269 2,5
Knivsta 189 2,0
Tierp 368 3,7
Uppsala 3 607 3,3
Älvkarleby 161 3,7
Östhammar 221 2,1
Uppsala län 5 743 3,1
Riket 187 000 3,7

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2019

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

2008

4 217

150 284

2,7

3,4

2009

6 244

236 828

3,8

5,7

2010

6 528

231 288

3,9

4,9

2011

5 834

206 431

3,6

4,6

2012

5 925

212 898

3,6

4,6

2013

5 978

214 295

3,6

4,5

2014

5 544

202 463

3,3

4,3

2015

5 454

194 385

3,2

4,1

2016

5 702

189 718

3,3

4,0

2017

6 305

191 927

3,6

4,0

2018

5 986

185 710

3,3

3,8

2019

5 743

187 000

3,1

3,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Uppsala län

Riket

2008

100

100

2009

148

158

2010

155

154

2011

138

137

2012

140

142

2013

142

143

2014

131

135

2015

129

129

2016

135

126

2017

149

128

2018

142

124

2019

136

124

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta