Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2009-2019

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enköping 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heby 0 36 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Håbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knivsta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tierp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppsala 0 0 0 0 0 0 0 68 0 8 5
Älvkarleby 0 38 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Östhammar 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Uppsala län 0 74 12 24 0 0 0 68 0 8 5
Riket 487 495 768 566 826 468 739 463 449 540 658

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta