Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2018

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Enköping 19 887 24 542 81,0
Heby 6 457 7 453 86,6
Håbo 9 667 11 897 81,3
Knivsta 8 325 10 395 80,1
Tierp 9 733 11 394 85,4
Uppsala 88 559 136 605 64,8
Älvkarleby 4 394 4 998 87,9
Östhammar 10 553 11 495 91,8
Uppsala län 157 575 218 779 72,0
Riket 4 414 953 5 815 232 75,9
Demografisk försörjningskvot 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 75,9 76,5 76,4 76,5 77,7 78,6 79,2 79,2 79,2 80,0 81,0
Heby 82,6 82,2 81,9 81,6 82,5 83,3 83,9 84,3 85,8 85,7 86,6
Håbo 71,4 72,8 74,5 75,7 76,4 77,7 78,1 78,6 80,4 80,9 81,3
Knivsta 72,8 74,5 74,7 75,1 76,2 78,0 78,3 77,9 79,2 80,0 80,1
Tierp 81,2 81,6 82,0 82,2 81,7 82,9 83,0 83,8 84,4 84,7 85,4
Uppsala 59,2 59,4 59,8 60,3 60,6 61,2 62,0 63,1 63,7 64,4 64,8
Älvkarleby 77,5 78,3 78,4 79,6 80,1 81,0 82,5 82,1 82,7 86,0 87,9
Östhammar 80,5 81,0 81,3 81,7 83,4 84,4 85,4 86,8 88,8 90,5 91,8
Uppsala län 66,2 66,5 66,8 67,3 67,7 68,5 69,2 70,0 70,8 71,5 72,0
Riket 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 101 101 101 102 104 104 104 104 105 107
Heby 100 100 99 99 100 101 102 102 104 104 105
Håbo 100 102 104 106 107 109 109 110 113 113 114
Knivsta 100 102 103 103 105 107 108 107 109 110 110
Tierp 100 100 101 101 101 102 102 103 104 104 105
Uppsala 100 100 101 102 102 103 105 107 108 109 110
Älvkarleby 100 101 101 103 103 105 106 106 107 111 113
Östhammar 100 101 101 101 104 105 106 108 110 112 114
Uppsala län 100 100 101 102 102 103 105 106 107 108 109
Riket 100 101 101 102 102 103 104 105 106 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta