Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2018-11-22
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2017

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds-belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Enköping

886

41 310

46 626

952

Heby

305

12 117

39 726

878

Håbo

265

14 710

55 510

704

Knivsta

183

8 030

43 877

454

Tierp

521

28 114

53 962

1 349

Uppsala

5 884

351 829

59 794

1 620

Älvkarleby

284

10 800

38 027

1 146

Östhammar

178

6 011

33 771

275

Uppsala län

8 416

472 921

56 193

1 295

Riket

213 550

10 732 616

50 258

1 067

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2007-2017, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

641

688

821

813

675

590

601

700

741

794

886

Heby

262

292

300

354

356

371

349

349

345

324

305

Håbo

289

333

359

371

340

314

270

284

256

231

265

Knivsta

134

141

160

148

167

174

197

180

143

181

183

Tierp

516

553

639

693

659

654

720

669

620

565

521

Uppsala

4 070

4 185

4 669

4 908

4 902

4 785

4 791

4 896

5 056

5 381

5 884

Älvkarleby

210

215

259

270

282

235

284

296

316

299

284

Östhammar

256

304

301

338

306

265

317

265

243

199

178

Uppsala län

6 328

6 670

7 445

7 833

7 637

7 333

7 465

7 573

7 650

7 892

8 416

Riket

211 586

215 172

237 307

247 210

235 974

225 106

228 056

226 684

226 511

220 112

213 550

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

639

734

873

882

686

609

670

714

734

859

952

Heby

682

849

1 056

1 277

1 157

1 064

1 059

1 075

1 002

922

878

Håbo

579

636

725

776

717

613

539

585

568

565

704

Knivsta

436

397

482

523

523

515

604

536

378

435

454

Tierp

1 178

1 217

1 419

1 666

1 635

1 634

1 819

1 650

1 457

1 392

1 349

Uppsala

1 082

1 126

1 253

1 294

1 276

1 256

1 238

1 246

1 314

1 412

1 620

Älvkarleby

850

822

935

1 109

1 071

876

1 096

1 166

1 007

1 101

1 146

Östhammar

360

447

540

616

518

393

544

463

348

317

275

Uppsala län

906

960

1 090

1 154

1 104

1 060

1 082

1 080

1 088

1 157

1 295

Riket

968

1 027

1 189

1 236

1 190

1 116

1 125

1 088

1 081

1 060

1 067

Källa: Socialstyrelsen

                   

 

 

Ekonomiskt bistånd 2007-2017. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2007=100

   
                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

100

107

128

127

105

92

94

109

116

124

138

Heby

100

111

115

135

136

142

133

133

132

124

116

Håbo

100

115

124

128

118

109

93

98

89

80

92

Knivsta

100

105

119

110

125

130

147

134

107

135

137

Tierp

100

107

124

134

128

127

140

130

120

109

101

Uppsala

100

103

115

121

120

118

118

120

124

132

145

Älvkarleby

100

102

123

129

134

112

135

141

150

142

135

Östhammar

100

119

118

132

120

104

124

104

95

78

70

Uppsala län

100

105

118

124

121

116

118

120

121

125

133

Riket

100

102

112

117

112

106

108

107

107

104

101

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

100

115

137

138

107

95

105

112

115

134

149

Heby

100

124

155

187

170

156

155

158

147

135

129

Håbo

100

110

125

134

124

106

93

101

98

98

122

Knivsta

100

91

111

120

120

118

139

123

87

100

104

Tierp

100

103

120

141

139

139

154

140

124

118

115

Uppsala

100

104

116

120

118

116

114

115

121

130

150

Älvkarleby

100

97

110

130

126

103

129

137

118

130

135

Östhammar

100

124

150

171

144

109

151

129

97

88

76

Uppsala län

100

106

120

127

122

117

119

119

120

128

143

Riket

100

106

123

128

123

115

116

112

112

110

110

Källa: Socialstyrelsen

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta