Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Energi // Elförbrukning per län

Elförbrukning per län

Senast uppdaterad 2018-11-20
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning 2017, GWh

Region GWh
Stockholms län 20 342
Uppsala län 3 072
Södermanlands län 3 198
Östergötlands län 6 452
Jönköpings län 4 490
Kronobergs län 2 508
Kalmar län 3 341
Gotlands län 1 023
Blekinge län 1 822
Skåne län 12 866
Hallands län 4 475
Västra Götalands län 19 227
Värmlands län 5 252
Örebro län 4 122
Västmanlands län 2 755
Dalarnas län 6 906
Gävleborgs län 5 288
Västernorrlands län 9 362
Jämtlands län 1 793
Västerbottens län 4 271
Norrbottens län 7 896
Riket 130 460
Elförbrukning 2006-2017, GWh

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 20 805 20 807 20 363 19 295 20 514 20 607 21 092 20 459 19 833 20 555 20 824 20 342
Uppsala län 3 035 2 977 2 584 2 928 2 936 2 858 2 976 2 713 2 702 2 931 3 012 3 072
Södermanlands län 3 349 3 697 3 701 3 225 3 607 3 314 3 185 3 034 2 916 3 324 3 174 3 198
Östergötlands län 6 987 6 695 6 528 6 481 7 104 6 450 6 435 6 351 6 070 6 118 6 372 6 452
Jönköpings län 4 375 4 300 4 336 4 265 4 522 4 247 4 236 4 253 4 096 4 161 4 437 4 490
Kronobergs län 2 187 2 006 2 004 1 957 3 229 3 093 2 987 3 056 2 918 2 940 2 934 2 508
Kalmar län 3 255 3 398 3 376 3 373 2 772 2 692 2 709 2 741 2 666 2 622 2 784 3 341
Gotlands län 833 868 861 863 886 850 873 887 912 886 928 1 023
Blekinge län 2 226 2 229 2 308 2 257 1 994 1 623 1 908 1 872 1 728 1 726 1 805 1 822
Skåne län 13 293 13 385 13 524 12 725 13 750 12 872 12 946 13 118 12 520 12 488 12 946 12 866
Hallands län 5 153 5 289 5 043 5 186 5 102 4 829 4 884 4 411 4 224 4 165 4 393 4 475
Västra Götalands län 20 257 19 831 19 646 18 517 19 435 18 939 18 701 18 487 17 994 18 737 19 005 19 227
Värmlands län 5 953 5 761 5 574 6 094 5 536 5 159 5 222 4 805 4 969 5 069 5 111 5 252
Örebro län 4 214 3 813 4 268 5 069 4 117 3 992 4 068 3 997 3 922 3 888 4 102 4 122
Västmanlands län 3 292 3 256 3 217 2 910 3 028 2 902 2 880 2 819 2 768 2 748 2 787 2 755
Dalarnas län 8 011 8 233 8 117 6 506 8 053 7 752 7 511 7 539 6 756 6 733 7 044 6 906
Gävleborgs län 4 955 5 239 4 996 4 837 5 482 5 524 5 751 5 061 5 153 5 103 5 155 5 288
Västernorrlands län 10 305 10 287 9 942 9 168 9 556 9 914 10 137 10 149 9 520 9 112 9 311 9 362
Jämtlands län 1 907 1 887 1 809 1 904 1 923 1 661 1 755 1 720 1 613 1 667 1 767 1 793
Västerbottens län 4 511 4 453 4 417 4 202 4 339 4 189 4 304 4 141 4 118 4 125 4 201 4 271
Norrbottens län 6 599 6 919 6 931 6 543 7 294 7 111 7 345 7 577 7 643 7 700 8 003 7 896
Riket 135 503 135 332 133 544 128 303 135 178 130 579 131 904 129 192 125 041 126 797 130 095 130 095
Elförbrukningens utveckling 2006-2017. Index år 2006=100

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 100 100 98 93 99 99 101 98 95 99 100 98
Uppsala län 101 98 85 96 97 94 98 89 89 97 99 101
Södermanlands län 102 110 111 96 108 99 95 91 87 99 95 95
Östergötlands län 103 96 93 93 102 92 92 91 87 88 91 92
Jönköpings län 104 98 99 97 103 97 97 97 94 95 101 103
Kronobergs län 105 92 92 89 148 141 137 140 133 134 134 115
Kalmar län 106 104 104 104 85 83 83 84 82 81 86 103
Gotlands län 107 104 103 104 106 102 105 106 109 106 111 123
Blekinge län 108 100 104 101 90 73 86 84 78 78 81 82
Skåne län 109 101 102 96 103 97 97 99 94 94 97 97
Hallands län 110 103 98 101 99 94 95 86 82 81 85 87
Västra Götalands län* 111 98 97 91 96 93 92 91 89 92 94 95
Värmlands län 112 97 94 102 93 87 88 81 83 85 86 88
Örebro län 113 90 101 120 98 95 97 95 93 92 97 98
Västmanlands län 114 99 98 88 92 88 87 86 84 83 85 84
Dalarnas län 115 103 101 81 101 97 94 94 84 84 88 86
Gävleborgs län 116 106 101 98 111 111 116 102 104 103 104 107
Västernorrlands län 117 100 96 89 93 96 98 98 92 88 90 91
Jämtlands län 118 99 95 100 101 87 92 90 85 87 93 94
Västerbottens län 119 99 98 93 96 93 95 92 91 91 93 95
Norrbottens län 120 105 105 99 111 108 111 115 116 117 121 120
Riket 121 100 99 95 100 96 97 95 92 94 96 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta