Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2019-04-01
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2018

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Mitt

Riket          

Region Mitt

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 408

90 303

8,0

8,9

Brott mot frihet och frid

12 583

164 330

13,5

16,2

Ärekränkningsbrott

936

12 528

1,0

1,2

Sexualbrott

1 913

22 476

2,1

2,2

Brott mot familj

173

1 805

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

36 115

445 045

38,8

43,7

Bedrägeribrott

21 751

260 260

23,4

25,6

Förskingring o annan trolöshet

992

16 018

1,1

1,6

Brott mot borgenärer

378

17 296

0,4

1,7

Skadegörelsebrott

10 764

189 356

11,6

18,6

Brott mot allmänheten

1 463

17 085

1,6

1,7

Brott mot staten

2 297

34 597

2,5

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

7 619

92 252

8,2

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

10 083

106 521

10,8

10,5

Övriga straffrättsliga brott

9 188

80 747

9,9

7,9

Summa brott

123 663

1 550 626

132,8

152,4

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2018

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Mitt (Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

8,4

8,7

8,0

8,0

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

13,1

13,4

13,2

13,5

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,4

1,2

1,2

1,0

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

1,8

2,1

2,2

2,1

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,1

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

43,3

41,4

40,7

38,8

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

18,9

19,2

18,5

23,4

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

1,5

1,6

1,3

1,1

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,4

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

12,1

11,4

12,0

11,6

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

1,7

1,5

1,7

1,6

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

2,8

2,4

2,5

2,5

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

8,6

8,2

8,6

8,2

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

10,8

9,6

11,7

10,8

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

6,8

7,0

7,2

9,9

Summa brott

 

 

 

 

 

 

131,4

127,8

128,9

132,8

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Västmanlands län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

13,0

12,4

11,8

10,4

10,1

9,0

9,5

 

 

 

Brott mot frihet och frid

15,5

14,9

14,2

15,0

15,5

16,1

17,3

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,6

1,5

 

 

 

Sexualbrott

2,1

1,8

2,1

1,6

1,6

2,5

2,0

 

 

 

Brott mot familj

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

66,2

65,5

62,9

61,9

53,3

50,1

53,0

 

 

 

Bedrägeribrott

7,4

8,8

9,1

9,1

11,1

13,8

14,9

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,9

1,0

1,3

1,5

1,8

1,6

2,0

 

 

 

Brott mot borgenärer

0,7

0,4

0,4

0,3

0,4

0,1

0,0

 

 

 

Skadegörelsebrott

23,5

19,4

15,9

19,2

17,1

13,3

14,5

 

 

 

Brott mot allmänheten

2,2

2,1

1,9

1,8

1,9

1,9

1,7

 

 

 

Brott mot staten

5,6

5,9

4,9

3,6

4,0

4,0

3,7

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

10,4

10,0

9,6

9,2

7,9

8,2

9,1

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

14,2

10,6

11,7

11,3

10,2

10,7

10,0

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

5,6

5,1

6,5

5,2

4,6

5,4

5,8

 

 

 

Summa brott

168,6

159,1

153,8

151,5

141,0

138,6

145,2

 

 

 

Brottstyp                          

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta