Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Uppsala län

Riket

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

247

262

300

317

Tumörer

233

204

245

230

Andningsorganens sjukdomar

50

55

63

71

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

64

30

62

37

Sjukdomar i nervsystemet

33

54

44

63

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

33

50

46

85

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

23

29

24

32

Matsmältningsorganens sjukdomar

24

25

29

27

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

24

22

29

28

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

19

19

20

22

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

19

10

14

14

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

4

3

4

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

3

3

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

2

4

3

6

Hudens och underhudens sjukdomar

1

3

2

3

Vissa perinatala tillstånd

3

0

2

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

-

0

-

0

Samtliga dödsorsaker

778

773

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta