Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Uppsala län

Riket

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Cirkulationsorganens sjukdomar

235

255

304

292

Tumörer

189

227

221

241

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

39

54

38

64

Andningsorganens sjukdomar

62

47

73

65

Sjukdomar i nervsystemet

51

43

64

48

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

70

38

85

49

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

27

27

32

24

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

25

24

27

29

Matsmältningsorganens sjukdomar

20

22

28

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

17

16

23

21

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

15

10

14

15

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

4

3

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

4

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

3

3

2

Vissa perinatala tillstånd

2

2

1

1

Hudens och underhudens sjukdomar

2

1

2

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

766

774

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta