Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Enköping

2 715

4 215

85

1 170

5 470

21,4

Heby

857

1 177

23

327

1 527

21,4

Håbo

1 278

2 310

33

617

2 960

20,8

Knivsta

1 076

2 247

26

438

2 711

16,2

Tierp

1 317

1 800

43

561

2 404

23,3

Uppsala

14 678

20 869

343

5 660

26 872

21,1

Älvkarleby

583

828

25

223

1 076

20,7

Östhammar

1 361

1 749

33

537

2 319

23,2

Uppsala län

23 865

35 195

611

9 533

45 339

21,0

Riket

660 871

959 756

19 611

279 020

1 258 387

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2009-2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 20,5 20,2 20,7 20,5 20,6 21,2 21,1 21,1 20,9 21,4
Heby 18,1 18,4 19,2 19,5 19,6 19,9 20,1 20,8 21,3 21,4
Håbo 19,8 19,7 20,3 20,0 19,9 20,0 19,8 19,7 20,0 20,8
Knivsta 15,4 15,3 14,7 14,9 14,5 15,0 15,2 16,0 16,0 16,2
Tierp 22,7 23,3 22,8 23,2 23,3 24,0 24,2 23,9 23,6 23,3
Uppsala 22,2 21,9 21,7 21,6 21,5 21,6 21,4 21,1 21,3 21,1
Älvkarleby 22,7 22,2 22,2 21,1 22,6 21,8 21,4 22,4 22,1 20,7
Östhammar 21,8 22,1 22,0 21,9 22,4 23,0 24,0 23,3 22,9 23,2
Uppsala län 21,3 21,2 21,1 21,0 21,0 21,2 21,2 21,0 21,1 21,0
Riket 22,2 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2009-2018. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 98 101 100 100 103 103 103 102 104
Heby 100 102 106 107 108 110 111 115 118 118
Håbo 100 99 103 101 101 101 100 100 101 105
Knivsta 100 99 95 96 94 97 98 103 104 105
Tierp 100 103 101 102 103 106 107 106 104 103
Uppsala 100 99 98 97 97 97 97 95 96 95
Älvkarleby 100 98 98 93 99 96 94 98 97 91
Östhammar 100 101 101 101 103 106 110 107 105 106
Uppsala län 100 99 99 98 99 99 99 99 99 99
Riket 100 100 100 100 101 101 101 101 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta