Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2020-02-18
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2019/2020

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Enköping 3 546 6 060 1 313 762 10 919 499
Heby 1 444 3 041 421 288 4 906 519
Håbo 2 716 4 775 1 282 935 8 773 465
Knivsta 2 188 4 162 1 491 1 264 7 841 558
Tierp 3 028 6 090 2 071 1 672 11 189 530
Uppsala 24 730 46 092 14 555 7 623 85 377 371
Älvkarleby 7 015 12 665 4 113 2 703 23 793 528
Östhammar 3 405 6 724 2 130 1 675 12 259 552
Uppsala län 48 072 89 609 27 376 16 922 165 057 431
Riket 1 360 541 2 492 772 1 034 591 504 762 4 887 904 474
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Enköping 504 506 510 514 519 524 528 531 510 534 499
Heby 543 543 548 554 559 564 570 569 520 568 519
Håbo 487 487 491 495 497 504 512 516 470 506 465
Knivsta 475 477 480 482 479 478 475 475 575 466 558
Tierp 507 506 518 520 520 526 525 528 533 531 530
Uppsala 381 383 383 386 379 383 388 389 384 377 371
Älvkarleby 502 493 498 506 509 513 516 518 534 520 528
Östhammar 518 519 526 534 543 548 558 554 555 556 552
Uppsala län 432 433 436 439 435 440 444 445 442 437 431
Riket 461 461 464 466 467 471 475 478 480 477 474
Utveckling 2009/10-2019/20. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2009/10=100

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Enköping 100 100 101 102 103 104 105 105 101 106 99
Heby 100 100 101 102 103 104 105 105 96 105 96
Håbo 100 100 101 102 102 104 105 106 96 104 96
Knivsta 100 100 101 101 101 101 100 100 121 98 117
Tierp 100 100 102 103 103 104 103 104 105 105 104
Uppsala 100 100 100 101 99 100 102 102 101 99 97
Älvkarleby 100 98 99 101 101 102 103 103 106 104 105
Östhammar 100 100 102 103 105 106 108 107 107 107 107
Uppsala län 100 100 101 102 101 102 103 103 102 101 100
Riket 100 100 101 101 101 102 103 104 104 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta