Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Kultur och fritid // Kommunernas kostnader för kult…

Kommunernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2019-09-10
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge Här ingår kostnader för stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer, museer, bibliotek samt musik- och kulturskola.
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Enköping 1 088
Heby 1 359
Håbo 979
Knivsta 960
Tierp 1 385
Uppsala 1 121
Älvkarleby 989
Östhammar 1 123
Uppsala län 1 125
Riket 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 1 025 1 018 1 006 989 1 071 1 136 1 037 1 091 1 110 1 096 1 088
Heby 679 878 823 810 799 831 888 1 180 1 252 1 301 1 359
Håbo 735 754 737 700 753 763 1 056 918 945 923 979
Knivsta 553 622 599 615 678 791 829 842 814 839 960
Tierp 909 950 976 979 1 008 985 1 028 1 076 1 248 1 331 1 385
Uppsala 1 363 1 182 1 188 1 197 1 214 1 099 966 1 005 1 054 1 113 1 121
Älvkarleby 870 742 764 777 795 783 811 864 857 929 989
Östhammar 766 752 824 800 857 802 835 896 974 1 103 1 123
Uppsala län 863 862 865 858 897 899 931 984 1 032 1 079 1 125
Riket 1 024 1 028 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 99 98 96 104 111 101 106 108 107 106
Heby 100 129 121 119 118 122 131 174 184 192 200
Håbo 100 103 100 95 102 104 144 125 129 126 133
Knivsta 100 112 108 111 123 143 150 152 147 152 174
Tierp 100 105 107 108 111 108 113 118 137 146 152
Uppsala 100 87 87 88 89 81 71 74 77 82 82
Älvkarleby 100 85 88 89 91 90 93 99 99 107 114
Östhammar 100 98 108 104 112 105 109 117 127 144 147
Uppsala län 100 100 100 99 104 104 108 114 120 125 130
Riket 100 100 102 104 108 109 112 113 118 121 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta