Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Kultur och fritid // Länets museer

Länets museer

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2007-2017. Tusental

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

Enköpings museum

9

10

9

11

11

23

27

22

21

21

20

Ekolsunds arboretum

 

 

 

 

 

 

 

0

1

1

.

Håbo

Skoklosters slott

40

40

45

39

45

48

52

69

72

91

86

Åbergs museum

.

.

.

.

.

19

.

18

23

22

23

Uppsala

Biotopia (Biologiska museet)

.

 

 

 

 

.

95

89

86

77

74

Bror Hjorts Hus

18

23

22

18

19

26

19

20

19

21

23

Evolutionsmuseet

14

12

16

 

 

18

18

19

20

21

17

Fredens hus

 

 

 

15

20

41

42

15

18

.

19

Gamla Uppsala museum

21

.

.

.

.

15

22

26

27

28

32

Uppsala linneanska trädgårdar

123

130

161

117

333

152

292

269

231

240

236

Museum Gustavianum

48

52

49

47

47

46

49

49

81

83

94

Upplandsmuseet

72

73

71

76

92

90

83

112

60

58

115

Uppsala Konstmuseum

23

29

41

44

.

.

46

44

.

.

62

Uppsala medicinhistoriska museum

 

 

 

 

 

.

5

5

5

5

6

Upsala-Lenna Jernväg

 

 

 

 

 

 

25

23

16

18

18

Östhammar

Vallonsmedjan i Österbybruk

 

 

 

 

 

 

 

3

5

.

50

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys   . = uppgift saknas

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta