Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Antal arbetsställen med anställda 1998-2019

År Uppsala län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1998 8 106 282 002 2,9
1999 8 295 287 239 2,9
2000 8 439 291 803 2,9
2001 8 563 293 995 2,9
2002 8 563 290 477 2,9
2003 8 513 290 879 2,9
2004 8 617 293 235 2,9
2005 8 753 297 594 2,9
2006 9 030 310 448 2,9
2007 9 743 320 621 3,0
2008 10 177 329 117 3,1
2009 10 341 331 871 3,1
2010 10 596 340 097 3,1
2011 11 153 355 356 3,1
2012 11 667 369 398 3,2
2013 11 973 376 892 3,2
2014 12 260 384 420 3,2
2015 12 488 392 114 3,2
2016 12 666 395 331 3,2
2017 13 125 406 898 3,2
2018 13 553 419 132 3,2
2019 13 822 427 133 3,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta