Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2019 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Enköping

1 231

1 022

3 477

5 730

Heby

749

341

911

2 001

Håbo

154

485

1 643

2 282

Knivsta

331

345

1 533

2 209

Tierp

864

535

1 388

2 787

Uppsala

2 759

2 575

19 683

25 017

Älvkarleby

70

131

486

687

Östhammar

973

555

1 439

2 967

Uppsala län

7 131

5 989

30 560

43 680

Riket

246 129

170 882

899 745

1 316 756

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Enköping

21,5

17,8

60,7

100

Heby

37,4

17,0

45,5

100

Håbo

6,7

21,3

72,0

100

Knivsta

15,0

15,6

69,4

100

Tierp

31,0

19,2

49,8

100

Uppsala

11,0

10,3

78,7

100

Älvkarleby

10,2

19,1

70,7

100

Östhammar

32,8

18,7

48,5

100

Uppsala län

16,3

13,7

70,0

100

Riket

18,7

13,0

68,3

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         
         

Antal arbetsställen 2000-2019 efter näringsgrupp

         

Uppsala län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

4 023

3 622

17 109

24 754

2001

4 759

3 708

17 856

26 323

2002

5 223

3 806

18 393

27 422

2003

5 140

3 911

18 781

27 832

2004

5 081

4 020

19 340

28 441

2005

5 278

4 168

19 948

29 394

2006

5 400

4 354

20 704

30 458

2007

6 155

4 796

22 451

33 402

2008

6 062

4 804

23 290

34 156

2009

5 950

5 172

25 295

36 417

2010

6 203

5 025

23 304

34 532

2011

6 934

5 485

26 541

38 960

2012

7 012

5 503

26 908

39 423

2013

6 873

5 518

27 291

39 682

2014

7 049

6 045

27 405

40 499

2015

7 084

5 753

28 196

41 033

2016

7 129

5 924

28 890

41 943

2017

7 123

5 888

29 434

42 445

2018

7 139

5 915

30 092

43 146

2019

7 131

5 989

30 560

43 680

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2019 efter näringsgrupp. Index år 2000=100

         

Uppsala län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

118

102

104

106

2002

130

105

108

111

2003

128

108

110

112

2004

126

111

113

115

2005

131

115

117

119

2006

134

120

121

123

2007

153

132

131

135

2008

151

133

136

138

2009

148

143

148

147

2010

154

139

136

140

2011

172

151

155

157

2012

174

152

157

159

2013

171

152

160

160

2014

175

167

160

164

2015

176

159

165

166

2016

177

164

169

169

2017

177

163

172

171

2018

177

163

176

174

2019

177

165

179

176

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

108

103

103

104

2002

112

104

106

107

2003

119

106

109

110

2004

119

109

112

113

2005

129

113

116

118

2006

141

117

121

124

2007

143

121

125

128

2008

141

121

130

131

2009

138

123

133

133

2010

141

124

131

132

2011

163

135

149

149

2012

169

136

152

153

2013

162

136

153

152

2014

169

139

157

156

2015

170

142

159

159

2016

170

146

163

162

2017

169

146

166

163

2018

168

147

169

165

2019

167

149

171

167

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta