Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

Areella

7 139

247 678

16,5

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

1 772

60 603

4,1

4,7

Byggindustri

4 143

108 293

9,6

8,3

Handel

4 148

143 297

9,6

11,0

Hotell och restaurang

991

35 191

2,3

2,7

Transport och kommunikation

1 078

32 419

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

12 526

360 715

29,0

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

4 044

103 201

9,4

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

7 305

209 659

16,9

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

43 146

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

353

8 419

 

 

Totalt

43 499

1 309 475

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta