Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Uppsala län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

455

296

20 712

14 579

EU

707

2 798

28 897

102 093

Övriga Europa

145

169

6 531

7 151

Fjärran Östern

177

592

7 647

21 204

Övriga Asien

101

111

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

216

578

8 104

18 726

Sydamerika

46

21

2 094

967

Afrika

56

31

2 420

1 308

Samtliga

977

3 313

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Uppsala län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

46,6

8,9

51,4

12,2

EU

72,4

84,5

71,7

85,4

Övriga Europa

14,8

5,1

16,2

6,0

Fjärran Östern

18,1

17,9

19,0

17,7

Övriga Asien

10,3

3,4

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

22,1

17,4

20,1

15,7

Sydamerika

4,7

0,6

5,2

0,8

Afrika

5,7

0,9

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Scb.se / foretagsregistret

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Uppsala län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

455

296

20 712

14 579

EU

707

2 798

28 897

102 093

Övriga Europa

145

169

6 531

7 151

Fjärran Östern

177

592

7 647

21 204

Övriga Asien

101

111

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

216

578

8 104

18 726

Sydamerika

46

21

2 094

967

Afrika

56

31

2 420

1 308

Samtliga

977

3 313

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Uppsala län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

46,6

8,9

51,4

12,2

EU

72,4

84,5

71,7

85,4

Övriga Europa

14,8

5,1

16,2

6,0

Fjärran Östern

18,1

17,9

19,0

17,7

Övriga Asien

10,3

3,4

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

22,1

17,4

20,1

15,7

Sydamerika

4,7

0,6

5,2

0,8

Afrika

5,7

0,9

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Uppsala län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

439

454

443

432

451

459

455

52

54

48

48

48

48

47

EU

581

565

636

634

659

664

707

68

67

69

71

70

69

72

Övriga Europa

133

132

144

138

137

152

145

16

16

16

15

15

16

15

Fjärran Östern

148

155

170

181

167

182

177

17

18

18

<