Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Uppsala län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

459

330

20 557

14 439

EU

680

2 817

28 710

101 194

Övriga Europa

144

188

6 483

7 429

Fjärran Östern

188

598

7 628

21 002

Övriga Asien

109

117

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

207

577

8 102

18 521

Sydamerika

52

27

2 045

985

Afrika

71

38

2 451

1 309

Samtliga

965

3 368

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Uppsala län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

47,6

9,8

50,1

12,0

EU

70,5

83,6

69,9

84,0

Övriga Europa

14,9

5,6

15,8

6,2

Fjärran Östern

19,5

17,8

18,6

17,4

Övriga Asien

11,3

3,5

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

21,5

17,1

19,7

15,4

Sydamerika

5,4

0,8

5,0

0,8

Afrika

7,4

1,1

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: SCB.se / foretagsregistret

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Uppsala län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

454

443

432

451

459

455

459

54

48

48

48

48

47

48

EU

565

636

634

659

664

707

680

67

69

71

70

69

72

70

Övriga Europa

132

144

138

137

152

145

144

16

16

15

15

16

15

15

Fjärran Östern

155

170

181

167

182

177

188

18

18

20

18

19

18

19

Övriga Asien

87

88

95

97

107

101

109

10

10

11

10

11

10

11

Nord- och Centralamerika

172

186

183

201

226

216

207

20

20

20

21

23

22

21

Sydamerika

39

36

42

45

45

46

52

5

4

5

5

5

5

5

Afrika

63

66

66

56

70

56

71

7

7

7

6

7

6

7

Samtliga

842

924

898

935

966

977

965

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

309

314

306

287

285

296

3 638

14

12

11

10

9

9

108

EU

1 681

2 109

2 317

2 458

2 719

2 798

26 635

75

80

81

82

84

84

791

Övriga Europa

152

142

138

136

143

169

2 277

7

5

5

5

4

5

68

Fjärran Östern

439

474

499

524

537

592

6 631

20

18

17

17

17

18

197

Övriga Asien

91

111

95

102

109

111

1 561

4

4

3

3

3

3

46

Nord- och Centralamerika

535

563

571

587

575

578

6 503

24

21

20

20

18

17

193

Sydamerika

21

32

19

19

26

21

306

1

1

1

1

1

1

9

Afrika

25

16

26

29

35

31

488

1

1

1

1

1

1

14

Samtliga

2 242

2 651

2 868

2 998

3 225

3 313

3 368

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

20657

20497

20605

20362

20422

20712

20557

56

53

52

51

51

51

50

EU

25894

27703

28003

28588

28990

28897

28710

70

71

71

72

72

72

70

Övriga Europa

6380

6145

6270

6249

6378

6531

6483

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6677

6993

7410

7544

7798

7647

7628

18

18

19

19

19

19

19

Övriga Asien

3841

4022

4226

4327

4345

4483

4324

10

10

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6756

7084

7430

7829

8184

8104

8102

18

18

19

20

20

20

20

Sydamerika

2064

2067

2096

2077

2100

2094

2045

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

2407

2469

2502

2534

2551

2420

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014      

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

14742

14761

14672

14147

14126

14579

14439

17

15

14

13

12

12

12

EU

66882

80939

87679

92978

99757

102093

101194

78

81

83

84

85

85

84

Övriga Europa

6627

6602

6483

6639

6926

7151

7429

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

17560

18299

19110

19738

20388

21204

21002

20

18

18

18

17

18

17

Övriga Asien

4202

4250

4388

4495

4642

4756

4787

5

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

18126

18922

19142

18980

18969

18726

18521

21

19

18

17

16

16

15

Sydamerika

990

979

929

916

967

967

985

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1309

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB.se / foretagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

                             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta