Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2018

         

Omsättning

Uppsala län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

553

2 433

21 483

80 822

250-999 Tkr

152

456

6 669

16 013

1-1,9 Mnkr

77

131

2 821

6 042

2-4,9 Mnkr

66

138

3 135

6 054

5-9,9 Mnkr

29

73

1 879

3 477

10-49 Mnkr

60

96

2 950

5 096

50-99 Mnkr

5

22

796

1 197

100 - Mnkr

23

19

1 326

1 716

Samtliga

965

3 368

41 059

120 417

Källa: SCB.se / foretagsregistret

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2009-2018

                     

Uppsala län

Omsättning

Exportföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

575

512

497

487

572

523

560

566

567

553

250-999 Tkr

159

118

129

133

145

152

158

172

162

152

1-1,9 Mnkr

68

61

62

70

55

58

63

54

66

77

2-4,9 Mnkr

77

59

63

48

48

58

51

66

61

66

5-9,9 Mnkr

28

39

33

34

27

30

30

31

36

29

10-49 Mnkr

58

53

40

39

47

43

41

49

54

60

50-99 Mnkr

13

16

9

11

10

13

12

10

12

5

100 - Mnkr

20

17

18

20

20

21

20

18

19

23

Samtliga

998

875

851

842

924

898

935

966

977

965

Omsättning

Importföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

1 153

1 407

1 478

1 517

1 902

2 059

2 175

2 335

2 405

2 433

250-999 Tkr

316

345

358

337

366

395

394

433

440

456

1-1,9 Mnkr

105

98

127

107

107

133

128

140

128

131

2-4,9 Mnkr

96

123

101

127

109

104

122

124

138

138

5-9,9 Mnkr

42

63

53

53

62

72

63

63

66

73

10-49 Mnkr

54

65

74

66

74

74

84

98

99

96

50-99 Mnkr

2

19

15

21

18

16

21

17

25

22

100 - Mnkr

11

15

16

14

13

15

11

15

12

19

Samtliga

1 779

2 135

2 222

2 242

2 651

2 868

2 998

3 225

3 313

3 368

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

250-999 Tkr

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

1-1,9 Mnkr

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2-4,9 Mnkr

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

5-9,9 Mnkr

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

10-49 Mnkr

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

50-99 Mnkr

773

778

700

683

658

713

730

731

726

796

100 - Mnkr

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

Samtliga

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

Omsättning

Importföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

250-999 Tkr

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

1-1,9 Mnkr

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

2-4,9 Mnkr

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

5-9,9 Mnkr

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

10-49 Mnkr

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

50-99 Mnkr

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

100 - Mnkr

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

Samtliga

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

Källa: SCB.se / foretagsregistret

                     

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta