Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2017

         

Omsättning

Uppsala län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

567

2 405

21 332

80 494

250-999 Tkr

162

440

6 443

15 971

1-1,9 Mnkr

66

128

2 746

6 044

2-4,9 Mnkr

61

138

3 094

5 991

5-9,9 Mnkr

36

66

1 790

3 387

10-49 Mnkr

54

99

2 929

4 918

50-99 Mnkr

12

25

726

1 145

100 - Mnkr

19

12

1 247

1 607

Samtliga

977

3 313

40 307

119 557

Källa: Scb.se / foretagsregistret

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2008-2017

                     

Uppsala län

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

576

575

512

497

487

572

523

560

566

567

250-999 Tkr

157

159

118

129

133

145

152

158

172

162

1-1,9 Mnkr

71

68

61

62

70

55

58

63

54

66

2-4,9 Mnkr

60

77

59

63

48

48

58

51

66

61

5-9,9 Mnkr

31

28

39

33

34

27

30

30

31

36

10-49 Mnkr

54

58

53

40

39

47

43

41

49

54

50-99 Mnkr

8

13

16

9

11

10

13

12

10

12

100 - Mnkr

17

20

17

18

20

20

21

20

18

19

Samtliga

974

998

875

851

842

924

898

935

966

977

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

1 185

1 153

1 407

1 478

1 517

1 902

2 059

2 175

2 335

2 405

250-999 Tkr

305

316

345

358

337

366

395

394

433

440

1-1,9 Mnkr

107

105

98

127

107

107

133

128

140

128

2-4,9 Mnkr

88

96

123

101

127

109

104

122

124

138

5-9,9 Mnkr

55

42

63

53

53

62

72

63

63

66

10-49 Mnkr

44

54

65

74

66

74

74

84

98

99

50-99 Mnkr

7

2

19

15

21

18

16

21

17

25

100 - Mnkr

9

11

15

16

14

13

15

11

15

12

Samtliga

1 800

1 779

2 135

2 222

2 242

2 651

2 868

2 998

3 225

3 313

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

21 916

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

250-999 Tkr

6 893

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

1-1,9 Mnkr

2 996

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2-4,9 Mnkr

3 213

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

5-9,9 Mnkr

1 730

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

10-49 Mnkr

2 637

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

50-99 Mnkr

644

773

778

700

683

658

713

730

731

726

100 - Mnkr

1 036

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

Samtliga

41 065

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

 -250 Tkr

50 248

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

250-999 Tkr

14 606

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

1-1,9 Mnkr

5 652

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

2-4,9 Mnkr

4 998

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

5-9,9 Mnkr

2 846

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

10-49 Mnkr

4 122

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

50-99 Mnkr

937

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

100 - Mnkr

1 170

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

Samtliga

84 579

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

Källa: Scb.se / foretagsregistret

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2008-2017

                     

Uppsala län

Omsättning

Exportföretag