Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2020-06-18
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2019 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,5 9,4 64,6 17,5
Uppsala län 33,9 6,7 65,0 12,6
Södermanlands län 32,0 5,9 67,0 11,8
Östergötlands län 30,9 5,7 68,1 11,6
Jönköpings län 29,0 5,4 70,1 12,1
Kronobergs län 29,6 5,3 68,9 11,4
Kalmar län 31,7 5,6 67,0 11,1
Gotlands län 35,1 8,8 64,0 15,7
Blekinge län 29,8 5,0 68,8 10,4
Skåne län 33,2 7,5 65,1 14,2
Hallands län 34,6 7,7 64,3 13,7
Västra Götalands län 32,7 7,1 65,7 13,6
Värmlands län 32,1 5,4 65,3 10,4
Örebro län 31,2 5,8 67,9 12,0
Västmanlands län 31,0 6,0 68,0 12,5
Dalarnas län 31,6 5,9 67,5 11,9
Gävleborgs län 31,7 5,3 67,7 10,7
Västernorrlands län 28,5 5,2 70,9 12,0
Jämtlands län 32,5 8,1 66,3 15,5
Västerbottens län 30,7 5,5 68,6 11,5
Norrbottens län 28,5 5,4 70,3 12,0
Riket 32,5 7,1 66,0 13,8

Nystartade företag 1999-2019. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Uppsala län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1999

31,0

65,0

30,0

65,0

   

2000

26,0

70,0

29,0

66,0

   

2001

34,0

65,0

31,0

67,0

   

2002

32,3

65,7

31,4

66,4

   

2003

32,3

66,6

31,5

66,5

   

2004

31,6

65,9

32,2

65,4

   

2005

32,7

67,3

33,7

66,3

   

2006

37,4

62,6

35,0

65,0

   

2007

34,6

65,4

33,7

66,3

   

2008

34,6

65,4

34,1

65,9

   

2009

33,2

61,3

33,1

60,9

   

2010

31,6

60,1

32,0

60,6

   

2011

35,5

59,6

31,2

59,9

   

2012

32,7

58,8

31,1

59,9

   

2013

33,9

66,1

34,0

66,0

   

2014

36,5

63,5

34,2

65,8

   

2015

34,6

65,4

33,5

66,5

   

2016

31,7

67,1

32,1

66,4

   

2017

32,8

66,3

31,6

66,9

   

2018

33,6

65,5

32,3

66,3

   

2019

33,9

65,0

32,5

66,0

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             

Nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Uppsala län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

4,0

8,2

6,2

3,9

8,2

6,4

2000

4,5

9,2

7,3

4,2

9,1

6,9

2001

4,1

9,5

6,9

4,0

8,3

6,3

2002

4,1

9,7

6,4

4,2

8,7

6,6

2003

4,1

8,9

6,6

4,1

8,4

6,4

2004

4,6

9,6

7,3

4,7

9,4

7,3

2005

5,4

9,9

7,6

5,2

9,9

7,6

2006

5,6

10,0

7,5

5,4

9,6

7,6

2007

6,6

12,2

10,0

6,2

11,9

9,7

2008

6,0

11,7

9,5

6,3

11,8

9,7

2009

6,6

12,1

9,9

6,7

11,9

10,0

2010

7,5

14,1

11,7

7,6

13,9

11,6

2011

8,6

14,4

12,1

7,8

14,5

12,3

2012

7,5

13,4

11,4

7,3

13,6

11,5

2013

7,8

15,1

11,5

7,9

14,9

11,5

2014

8,7

14,9

11,8

8,3

15,4

11,9

2015

8,0

14,9

11,4

7,9

15,1

11,6

2016

7,3

15,3

11,3

7,6

15,0

11,4

2017

7,3

14,5

11,0

7,3

14,8

11,3

2018

6,9

13,2

10,2

7,1

14,0

10,8

2019

6,7

12,6

9,7

7,1

13,8

10,6

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare. Index år 1999=100

             

År

Uppsala län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

100

100

100

100

100

100

2000

113

112

118

108

111

108

2001

103

116

111

103

101

98

2002

103

118

103

108

106

103

2003

103

109

106

105

102

100

2004

115

117

118

121

115

114

2005

135

121

123

133

121

119

2006

140

122

121

137

117

119

2007

165

149

161

159

145

152

2008

150

143

153

162

144

152

2009

165

148

160

172

146

156

2010

187

171

189

195

170

181

2011

216

175

195

200

176

192

2012

188

163

184

187

165

180

2013

196

184

185

204

182

180

2014

216

181

190

212

187

186

2015

199

181

185

203

184

181

2016

184

186

183

194

183

178

2017

183

177

178

186

180

176

2018

174

162

165

183

171

169

2019

168

154

157

183

169

165

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta