Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Nystartade företag // Nystartade företag

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2019-06-19
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 1995-2018

År Uppsala län Riket Uppsala län/Riket (%)
1995 1 108 35 000 3,2
1996 1 306 36 010 3,6
1997 1 354 37 040 3,7
1998 1 181 34 040 3,5
1999 1 209 35 820 3,4
2000 1 325 38 745 3,4
2001 1 342 35 517 3,8
2002 1 241 37 348 3,3
2003 1 276 36 413 3,5
2004 1 460 41 792 3,5
2005 1 513 43 932 3,4
2006 1 588 44 386 3,6
2007 2 184 57 194 3,8
2008 2 044 57 801 3,5
2009 2 169 59 597 3,6
2010 2 571 69 855 3,7
2011 2 664 73 709 3,6
2012 2 522 69 216 3,6
2013 2 537 69 242 3,7
2014 2 611 71 668 3,6
2015 2 547 70 135 3,6
2016 2 628 71 825 3,7
2017 2 481 68 887 3,6
2018 2 338 66 750 3,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta