Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

 

Förvärvsarbetande november 2018 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Uppsala län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

24 975

14

55 795

32

80 770

47

172 360

Jordbruk, skogsbruk och fiske

250

12

275

13

525

25

2 085

Tillverkning och utvinning

1 555

12

2 795

22

4 350

34

12 615

Energiförsörjning; miljöverksamhet

535

20

705

27

1 240

47

2 660

Byggverksamhet

1 140

8

910

6

2 050

14

14 840

Handel

2 800

15

2 335

13

5 135

28

18 585

Transport och magasinering

1 225

14

810

9

2 035

23

8 815

Hotell- och restaurangverksamhet

730

15

445

9

1 175

24

4 875

Information och kommunikation

1 505

22

3 285

49

4 790

71

6 730

Finans- och försäkringsverksamhet

520

19

1 170

43

1 690

62

2 745

Fastighetsverksamhet

555

21

560

21

1 115

42

2 660

Företagstjänster

3 545

16

9 195

40

12 740

56

22 770

Offentlig förvaltning och försvar

2 575

20

6 500

51

9 075

71

12 695

Utbildning och forskning

2 695

12

13 070

58

15 765

70

22 370

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 900

13

11 035

38

14 935

51

29 415

Personliga och kulturella tjänster

1 255

17

2 475

34

3 730

51

7 265

Okänd verksamhet

185

15

230

19

415

33

1 240

Icke förvärvsarbetande, Totalt

10 600

23

8 900

19

19 500

42

46 420

   i reguljär utbildning

7 255

38

4 965

26

12 220

64

19 185

   ej i reguljär utbildning

3 345

12

3 935

14

7 280

27

27 230

Totalt

35 575

16

64 695

30

100 270

46

218 780

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

718 300

16

1 308 565

28

2 026 865

44

4 621 525

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 030

12

5 330

9

12 360

22

57 005

Tillverkning och utvinning

69 165

13

90 410

17

159 575

30

534 055

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 000

18

11 590

24

20 590

42

49 075

Byggverksamhet

30 650

9

22 760

7

53 410

16

339 700

Handel

83 190

15

75 870

14

159 060

29

547 915

Transport och magasinering

28 915

13

22 375

10

51 290

23

221 550

Hotell- och restaurangverksamhet

20 870

14

12 435

8

33 305

22

149 085

Information och kommunikation

49 325

24

94 390

46

143 715

71

203 600

Finans- och försäkringsverksamhet

17 825

19

40 070

43

57 895

62

93 355

Fastighetsverksamhet

13 460

19

16 000

22

29 460

41

71 935

Företagstjänster

99 315

18

191 300

34

290 615

52

564 125

Offentlig förvaltning och försvar

66 700

23

144 700

49

211 400

72

295 405

Utbildning och forskning

79 760

16

267 890

52

347 650

68

512 825

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 555

14

257 050

34

361 605

48

754 530

Personliga och kulturella tjänster

33 530

17

50 805

26

84 335

44

193 355

Okänd verksamhet

5 010

15

5 590

16

10 600

31

34 005

Icke förvärvsarbetande, Totalt

207 540

17

171 450

14

378 990

32

1 193 705

   i reguljär utbildning

113 115

32

62 030

18

175 145

49

354 030

   ej i reguljär utbildning

94 425

11

101 830

12

196 255

23

839 675

Totalt

925 840

16

1 480 015

25

2 405 855

41

5 815 230

Källa: Statistiska centralbyrån

               

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta