Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Politik // EU-parlamentsvalen

EU-parlamentsvalen

Senast uppdaterad 2019-06-03
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Valdeltagandet vid valet till EU-parlamentet 2019

     

Kommun/Region

Procent röstande

 

Enköping

51,3

 

Heby

50,1

 

Håbo

55,2

 

Knivsta

62,1

 

Tierp

50,2

 

Uppsala

63,2

 

Älvkarleby

49,4

 

Östhammar

49,3

 

Uppsala län

58,9

 

Riket

55,3

 
     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 2019

     

Parti

Procent av rösterna

Uppsala län

Riket

Moderaterna

15,9

16,8

Centerpartiet

11,9

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

4,4

4,1

Kristdemokraterna

8,5

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

21,5

23,5

Vänsterpartiet

7,2

6,8

Miljöpartiet de gröna

14,7

11,5

Sverigedemokraterna

13,0

15,3

Feministiskt initiativ

0,9

0,8

Piratpartiet

0,7

0,6

Övriga partier

1,3

1,1

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Kommun/Region

Procent röstande

         

1999

2004

2009

2014

2019

         

Enköping

32,7

33,0

40,9

45,5

51,3

         

Heby

31,2

32,7

37,9

42,0

50,1

         

Håbo

30,8

32,6

42,5

46,9

55,2

         

Knivsta

 

40,9

51,3

55,0

62,1

         

Tierp

32,9

32,8

38,8

44,1

50,2

         

Uppsala

43,5

43,3

53,5

59,9

63,2

         

Älvkarleby

35,9

35,6

39,4

44,8

49,4

         

Östhammar

31,9

32,5

38,1

40,5

49,3

         

Uppsala län

39,6

39,6

48,4

54,0

58,9

         

Riket

38,8

37,9

45,5

51,1

55,3

         
                     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Parti

Procent av rösterna

Uppsala län

Riket

1999

2004

2009

2014

2019

1999

2004

2009

2014

2019

Moderaterna

19,8

17,7

17,6

11,8

15,9

20,7

18,3

18,8

13,7

16,8

Centerpartiet

6,6

7,0

6,1

7,2

11,9

6,0

6,3

5,5

6,5

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

17,7

11,5

16,0

11,8

4,4

13,9

9,9

13,6

9,9

4,1

Kristdemokraterna

7,5

6,1

4,6

5,8

8,5

7,6

5,7

4,7

5,9

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

23,7

22,1

21,0

20,9

21,5

26,0

24,6

24,4

24,2

23,5

Vänsterpartiet

13,8

11,2

5,7

6,2

7,2

15,8

12,8

5,7

6,3

6,8

Miljöpartiet de gröna

10,4

7,7

13,1

18,4

14,7

9,5

6,0

11,0

15,4

11,5

Junilistan

-

15,5

3,7

-

-

-

14,5

3,6

-

-

Sverigedemokraterna

-

0,8

2,2

7,5

13,0

-

1,1

3,3

9,7

15,3

Feministiskt initiativ

-

-

2,7

6,8

0,9

-

-

2,2

5,5

0,8

Piratpartiet

-

-

7,2

2,9

0,7

-

-

7,1

2,2

0,6

Övriga partier

0,5

0,5

0,1

0,7

1,3

0,5

1,1

0,2

0,7

1,1

Källa: Valmyndigheten

Utveckling av valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019. Index år 1999=100

           

Kommun/Region

Procent röstande

1999

2004

2009

2014

2019

Enköping

100

101

125

139

157

Heby

100

105

122

134

161

Håbo

100

106

138

152

179

Knivsta

 

100

125

134

152

Tierp

100

100

118

134

152

Uppsala

100

100

123

138

145

Älvkarleby

100

99

110

125

138

Östhammar

100

102

120

127

155

Uppsala län

100

100

122

136

149

Riket

100

98

117

132

142

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta