Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Politik // Kvinnor och män i landstingsfu…

Kvinnor och män i landstingsfullmäktige

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Utveckling av andelen kvinnor i landstingfullmäktige valåren 1982-2018. Index år 1982=100

     

År

Uppsala läns landsting

Samtliga landsting

1982

100

100

1985

114

112

1988

111

126

1991

120

130

1994

123

145

1998

127

146

2002

113

144

2006

103

145

2010

103

144

2014

133

146

2018

127

145

Källa: Valmyndigheten

Ledamöter i landstingfullmäktige efter kön, valåren 1982-2018

             

År

Uppsala läns landsting

Samtliga landsting

Kvinnor

Män

Andel kvinnor

Kvinnor

Män

Andel kvinnor

1982

21

30

41,2

565

1 152

32,9

1985

24

27

47,1

636

1 097

36,7

1988

28

33

45,9

723

1 020

41,5

1991

35

36

49,3

753

1 010

42,7

1994

36

35

50,7

845

932

47,6

1998

37

34

52,1

793

853

48,2

2002

33

38

46,5

784

872

47,3

2006

30

41

42,3

789

867

47,6

2010

30

41

42,3

786

876

47,3

2014

39

32

54,9

808

870

48,2

2018

37

34

52,1

808

888

47,6

Källa: Valmyndigheten

Utveckling av andelen kvinnor i landstingfullmäktige valåren 1982-2018. Index år 1982=100

     

År

Uppsala läns landsting

Samtliga landsting

1982

100

100

1985

114

112

1988

111

126

1991

120

130

1994

123

145

1998

127

146

2002

113

144

2006

103

145

2010

103

144

2014

133

146

2018

127

145

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta